Ağustos 2012

Ağustos 2012 / (20 - 2)

Senkron mide ve kolon kanseri: Olgu sunumu

Sayfa Numaraları
59-60
Yazarlar
Adem GÜLER(1), Taylan Özgür SEZER(1), Varlık EROL(1), Erhan AKGÜN(1, Özgür FIRAT(1), Tankut İLTER(2)
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,(1) Genel Cerrahi Anabilim Dalı, (2) Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Özet
Mide kanserli hastalarda en yaygın görülen senkron kanser kolorektal kanser ve kolorektal kanserli hastalarda da en sık görülen senkron kanser mide kanseridir. Anamnezde flüphe edilecek flikayetlerin varlığında preoperatif hastalar ayrıntılı tetkik edilmelidir. Bu sunumumuzda senkron mide ve kolon kanserli bir hastada tanı ve tedavi yöntemini irdelemeyi amaçladık
Anahtar Kelimeler
Senkron kanser, mide ve kolon, tedavi
Giriş
Mide kanseri biyolojik olarak agresif bir hastalıktır ve klinik belirtilerini verdiğinde, genellikle hastalar şifa şansını kaybetmiş olmaktadırlar. Klinik belirtilerinin tipik olmaması ve genellikle fizik muayenenin normal bulunması, tanıyı zorlaştırmaktadır. Erken evre kanserde, yani invazyonun mukoza ve submukozaya sınırlı olduğu durumlarda, hastaların çoğu belirti vermemektedir. Klinik belirtiler tümör lokalizasyonuna göre değişiklik göstermektedir. Gelişen teknoloji sayesinde mide kanserleri günümüzde erken evrede tanı almaktalar ve tedavi sorası prognoz ve sağ kalımları daha iyi seyretmektedir. Mide kanserli hastalarda en yaygın görülen senkron kanser kolorektal kanserdir (1,2). Anamnezde şüphe edilecek şikayetlerin varlığında preoperatif hastalar ayrıntılı tetkik edilmelidir. Bu sunumumuzda senkron mide ve kolon kanserli bir hastada tanı ve tedavi yöntemini irdelemeyi amaçladık.
Olgu
Mide kanserli hastalarda en sık görülen senkron kanser kolorektal kanserdir, bu durumun aksine kolorektal kanserli hastalarda en sık görülen senkron kanserde mide kanseridir. ‹yi bilinmektedir ki herediter nonpolipozis kolorektal kanser sendromlu hastalarda en sık görülen kolon dışı kanser mide kanseridir (3). DNA hata onarım sistemindeki bir defektin çoklu kanser gelişiminde rol oynama ihtimali olsa da, senkron kanser gelişiminin nedeni hala belirsizliğini korumaktadır (4). Kolorektal kanserli hastalar, mide kanserli hastalarda nadir görülen obstrüksiyon ve kanama semptomları ile başvururlar. Senkron kanser görülme sıklığı %0.7%3.5 arasında değişmektedir. Senkron kanserler erkeklerde daha sık görülmekle birlikte yaş arttıkça görülme sıklığı da artar. Mide kanseri tanısının konulduğu yaş (>60 yaş), tümörün diferansiyasyon derecesi ve preoperatif evre senkron kanser varlığı açısından risk faktörleridir (5,6). Akciğer, özofagus, karaciğer kanseri gibi bir çok senkron kanser rutin görüntüleme yöntemleri esnasında saptanabilirken en sık görülen senkron kanser olan kolorektal kanser tanısı için kolonoskopi gerekir. Sonuç olarak mide kanserli hastalarda senkron kanser varlığı nadir görülen bir durum değildir. Erken evre mide kanseri sıklığı ve mide kanserli hastaların sağ kalım sürelerinin arttığı göz önüne alındığında, mide kanseri olan ve risk faktörleri mevcut olan hastalara (ileri yaş, erken evre diferansiye mide kanseri) preoperatif dönemde senkron kanser açısından ileri tetkikler uygulanmalıdır. Senkron kanser tespit edildiği takdirde erken evre mide kanserinin prognozu ileri evre kanserden çok daha iyi olduğundan ve senkron bir kanserden etkilenebileceğinden, mümkün olabildiğince eş zamanlı operasyon uygulanmalıdır (7,8). Postoperatif dönemde metakron kanser açısından hastalar yakın takip edilmelidir
Tartışma
Mide kanserli hastalarda en sık görülen senkron kanser kolorektal kanserdir, bu durumun aksine kolorektal kanserli hastalarda en sık görülen senkron kanserde mide kanseridir. ‹yi bilinmektedir ki herediter nonpolipozis kolorektal kanser sendromlu hastalarda en sık görülen kolon dışı kanser mide kanseridir (3). DNA hata onarım sistemindeki bir defektin çoklu kanser gelişiminde rol oynama ihtimali olsa da, senkron kanser gelişiminin nedeni hala belirsizliğini korumaktadır (4). Kolorektal kanserli hastalar, mide kanserli hastalarda nadir görülen obstrüksiyon ve kanama semptomları ile başvururlar. Senkron kanser görülme sıklığı %0.7%3.5 arasında değişmektedir. Senkron kanserler erkeklerde daha sık görülmekle birlikte yaş arttıkça görülme sıklığı da artar. Mide kanseri tanısının konulduğu yaş (>60 yaş), tümörün diferansiyasyon derecesi ve preoperatif evre senkron kanser varlığı açısından risk faktörleridir (5,6). Akciğer, özofagus, karaciğer kanseri gibi bir çok senkron kanser rutin görüntüleme yöntemleri esnasında saptanabilirken en sık görülen senkron kanser olan kolorektal kanser tanısı için kolonoskopi gerekir. Sonuç olarak mide kanserli hastalarda senkron kanser varlığı nadir görülen bir durum değildir. Erken evre mide kanseri sıklığı ve mide kanserli hastaların sağ kalım sürelerinin arttığı göz önüne alındığında, mide kanseri olan ve risk faktörleri mevcut olan hastalara (ileri yaş, erken evre diferansiye mide kanseri) preoperatif dönemde senkron kanser açısından ileri tetkikler uygulanmalıdır. Senkron kanser tespit edildiği takdirde erken evre mide kanserinin prognozu ileri evre kanserden çok daha iyi olduğundan ve senkron bir kanserden etkilenebileceğinden, mümkün olabildiğince eş zamanlı operasyon uygulanmalıdır (7,8). Postoperatif dönemde metakron kanser açısından hastalar yakın takip edilmelidir
Kaynaklar
1. Ha TK, An JY, Youn HG, et al. Surgical outcome of synchronous second primary cancer in patients with gastric cancer. Yonsei Med J 2007;48: 981-7. 2. Lee JH, Bae JS, Ryu KW, et al. Gastric cancer patients at high-risk of ha-ving synchronous cancer. World J Gastroenterol 2006;12:2588-92. 3. Fujimura Y, Inoue S, Iida M, Shimizu M. Synchronous multiple gastric cancers associated with familial gastric cancers. Gastrointest Endosc 2000;51:742-5. 4. Wittekind C, Klimpfinger M, Hermanek P, Tannapfel A. Multiple simul-taneous gastric carcinomas. Br J Cancer 1997;76:1604-9. 5. Seto Y, Nagawa H, Muto T. Treatment of multiple early gastric cancer. Jpn J Clin Oncol 1996;26:134-8. 6. Borie F, Plaisant N, Millat B, et al. Treatment and prognosis of early mul-tiple gastric cancer. Eur J Surg Oncol 2003;29:511-4. 7. Huguier M, Ferro L, Barrier A. Early gastric carcinoma: spread and mul-ticentricity. Gastric Cancer 2002;5:125-8. 8. Takeshita K, Tani M, Honda T, et al. Treatment of primary multiple early gastric cancer: from the viewpoint of clinicopathologic features. World J Surg 1997;21:832-6
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum