Ağustos 2009

Ağustos 2009 / (17 - 2)

Anjiyodisplaziye bağlı akut alt GİS kanama ve argon plazma koagülasyon uygulanması

Sayfa Numaraları
72-73
Yazarlar
Murat AKYILDIZ, Şencan ACAR, Şule POTUROĞLU, Sadrettin EREZ, Zeynep KARAALİ, Mehmet Burak AKTUĞLU, Mehmet KENDİR
Kurumlar
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Dahiliye Kliniği, İstanbul
Özet
Anjiyodisplazi, gastrointestinal kanal mukoza ve submukozasında belirgin olarak dilate izlenen damarsal lezyonlardır. Yaşla birlikte görülme sıklığı artmakta ve sistemik hastalıklara eşlik edebilmektedir. Endoskopik olarak genellikle sağ kolonda, multiple, kırmızı, düz, 2-10 mm boyutlarında, oval yada yıldızvari-örümcek şeklinde izlenir. Tedavide skleroterapi, heater probe, argon lazer fotokoagülasyon, anjiyografik embolizasyon kullanılmakta olup yanıt vermeyen olgularda cerrahi tedavi uygulanabilir. Burada akut alt gastrointestinal sistem kanaması ile başvuran ve kolonoskopide anyjiyodisplazi saptanıp argon plazma koagülasyon uygulanan iki olgu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Argon plazma koagülasyon, anjiyodisplazi, GİS kanama, kolon
Giriş
Anjiyodisplazi, belirgin olarak dilate, kıvrımlı submukozal ven odağı olup genellikle ileri yaşta görülmekte ve alt gastrointestinal sistem (GİS) kanama nedenlerinin başında yer almaktadır Burada akut alt GİS kanama nedeniyle başvuran ve kolonda anjiyodisplazi saptananan iki olgu sunulmaktadır
Olgu
Anjiyodisplazi; belirgin olarak dilate, kıvrımlı submukozal ven odağına denir. Sistemik bazı hastalıklara eşlik edebileceği gibi genellikle spontan olarak saptanır. Etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte, ileri yaşta daha sık görülmesi yaşlanma ile damar duvarında oluşan dejenerasyona bağlı olarak artabileceği düşünülmektedir. Malformasyonlarda submukozal damardaki kas kütlesi inceldiği için kanama olasılığı artar. Sıklıkla çekum, sağ kolon ve terminal ileumda görülür. Genellikle multipl ve <5 mm olarak görülür. Hastaların %15?inde masif kanama görülürken, %10-15 civarında da gaitada gizli kan pozitifliği ile birlikte demir eksikliği anemisi görülür. Kanama kronik ve aralıklıdır. Kanamaya yol açmış olan anjiyodisplazilerin %90?ı kendiliğinden durur, ancak %85 tedavi edilmezse tekrar kanar. Tedavide skleroterapi, heater probe, band ligasyonu gibi yöntemler uygulanabildiği gibi, östrojen-progesteron preperatları da kullanılabilir. Medikal ve endoskopik olarak tedaviye yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir.
Tartışma
Anjiyodisplazi; belirgin olarak dilate, kıvrımlı submukozal ven odağına denir. Sistemik bazı hastalıklara eşlik edebileceği gibi genellikle spontan olarak saptanır. Etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte, ileri yaşta daha sık görülmesi yaşlanma ile damar duvarında oluşan dejenerasyona bağlı olarak artabileceği düşünülmektedir. Malformasyonlarda submukozal damardaki kas kütlesi inceldiği için kanama olasılığı artar. Sıklıkla çekum, sağ kolon ve terminal ileumda görülür. Genellikle multipl ve <5 mm olarak görülür. Hastaların %15?inde masif kanama görülürken, %10-15 civarında da gaitada gizli kan pozitifliği ile birlikte demir eksikliği anemisi görülür. Kanama kronik ve aralıklıdır. Kanamaya yol açmış olan anjiyodisplazilerin %90?ı kendiliğinden durur, ancak %85 tedavi edilmezse tekrar kanar. Tedavide skleroterapi, heater probe, band ligasyonu gibi yöntemler uygulanabildiği gibi, östrojen-progesteron preperatları da kullanılabilir. Medikal ve endoskopik olarak tedaviye yanıt vermeyen hastalarda cerrahi tedavi uygulanabilir.
Kaynaklar
1. Richter JM, Hedberg SE, Athanasoulis CA, Schapiro RH. Angiodysplasia. Clinical presentation and colonoscopic diagnosis. Dig Dis Sci 1984;29:481-5.
2. Hochter W, Weingart J, Kuhner W, et al. Angiodysplasia in the colon and rectum. Endoscopic morphology, localisation and frequency. Endoscopy 1985;17:182-5.
3. Kwan V, Bourke MJ, Williams SJ, et al. Argon plasma coagulation in the management of symptomatic gastrointestinal vascular lesions: experience in 100 consecutive patients with long-term follow-up. Am J Gastroenterol 2006;101:58-63.
4. Bronner MH, Pate MB, Cunningham JT, Marsh WH. Estrogen-progesterone therapy for bleeding gastrointestinal telangiectasias in chronic renal failure. An uncontrolled trial. Ann Intern Med 1986;105:371-4.
5. Barkin JS, Ross BS. Medical therapy for chronic gastrointestinal bleeding of obscure origin. Am J Gastroenterol 1998;93:1250-4.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum