Masif alt gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir nedeni: İntestinal tüberkülozis

Nisan 2020 / (28 - 1)

Masif alt gastrointestinal sistem kanamasının nadir bir nedeni: İntestinal tüberkülozis

Sayfa Numaraları
25-30
Yazarlar
Muhammet Yener AKPINAR1, Doğan ÖZTÜRK2, Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY1, Gülçin Güler ŞİMŞEK3, Ferdane PİRİNÇÇİ SAPMAZ1, Metin UZMAN1, Yaşar NAZLIGÜL1, Hakan BULUŞ2
Kurumlar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bölümü, 2Genel Cerrahi Bölümü, 3Patoloji Bölümü, Ankara
Özet
İntestinal tüberkülozis, gastrointestinal sistemin tüberküloz basili ile enfekteolma halidir. En sık tutulan bölge ileoçekal alandır. Tutulum yerlerinin benzer olması Crohn hastalığı ile dikkatli bir şekilde ayırıcı tanısının yapılması-nı gerektirir. İntestinal tüberküloz klinikte sıklıkla non-spesifik şikayetlerlekendini belli eder. Kanama bu hastalarda sıklıkla kronik seyirlidir. Masifkanama literatürde çok nadir olarak bildirilmiştir. Biz burada cerrahi barsakrezeksiyonu ile hemostazın sağlanabildiği intestinal tüberkülozlu hastamızısunduk
Anahtar Kelimeler
Crohn hastalığı, masif alt gastrointestinal sistem kanaması, tüberküloz
Özet
İntestinal tüberkülozis, gastrointestinal sistemin tüberküloz basili ile enfekteolma halidir. En sık tutulan bölge ileoçekal alandır. Tutulum yerlerinin benzer olması Crohn hastalığı ile dikkatli bir şekilde ayırıcı tanısının yapılması-nı gerektirir. İntestinal tüberküloz klinikte sıklıkla non-spesifik şikayetlerlekendini belli eder. Kanama bu hastalarda sıklıkla kronik seyirlidir. Masifkanama literatürde çok nadir olarak bildirilmiştir. Biz burada cerrahi barsakrezeksiyonu ile hemostazın sağlanabildiği intestinal tüberkülozlu hastamızısunduk