Aralık 2009

Aralık 2009 / (17 - 3)

Duodenumda tubulovillöz adenom: Olgu sunumu

Sayfa Numaraları
117-118
Yazarlar
Murat AKYILDIZ1, Ahmet Fikret YÜCEL1, Şencan ACAR1, Şule POTUROĞLU1, Ahmet KOCAKUŞAK2, Haldun SUNAR2
Kurumlar
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Dahiliye Kliniği1, I. Genel Cerrahi Kliniği2 , İstanbul
Özet
İnce barsak, gastrointestinal sistem tümörlerinin nadir görülen yerleşim bölgesidir. İnce barsağın en sık malignitesi adenokarsinomlardır ve sıklıkla duodenumda görülmektedir. Benign ince barsak tümörleri de oldukça seyrek olup çoğu duodenum yerleşimlidir. Adenomalar daha çok duodenum 2. kısımda yerleşimli olarak saptanırlar. Villöz özellik gösteren adenomlarda malign transformasyon olasılığı daha yüksektir. Burada anemi etyolojısınin tetkikinde saptanmış olan periampuller yerleşimli dev tubulovilloz adenom olgusu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Tubulovillöz, adenom, duodenum, tümör
Giriş
İnce barsak, gastrointestinal sistem tümörlerinin nadir görülen yerleşim bölgesidir. İnce barsağın en sık malignitesi adenokarsinomlardır ve sıklıkla duodenumda görülür. Burada periampuller bölgeden kaynaklanmış olan ve anemi etyolojisinin tetkikinde saptanmış olan dev tübülovilloz adenom olgusu sunulmaktadır.
Olgu
İnce barsak neoplazileri nadirdir (1-5). Adenokarsinom ince barsağın en sık malignitesidir. Crohn hastalığı, gluten enteropatisi, Peutz-Jeghers sendromu ve Familyal Adenomatöz Polipozis sendromunda adenokarsinom görülme riski artar (1-5). Benign ince barsak tümörleri de oldukça seyrek olup çoğu duodenum yerleşimlidir (3-5). Adenomalar daha çok duodenum 2. kısımda yerleşimli olarak saptanırlar. Ampulla vateri çevresinde yerleşen, villöz özellik gösteren adenomlarda malign transformasyon olasılığı daha yüksektir (3-5). Hastalar tümör büyüklüğü, gelişim ve lokalizasyonuna bağlı olarak kanama, ağrı, iştahsızlık, yutma güçlüğü, tıkanma ve perforasyonla başvurabilirler. Cerrahi rezeksiyonun duodenal adenomlarda ilk seçenek olması dışında, endoskopik tedavi seçenekleri de başarıyla uygulanabilen yöntemlerdir (3-5). Sonuç olarak anemi etiyolojisinde seyrek de olsa duodenal adenomalar düşünülmesi gereken etyolojilerden birisi olup endoskopide duodenumda yeterince ilerlenmesi gerektiği söylenebilir.
Tartışma
İnce barsak neoplazileri nadirdir (1-5). Adenokarsinom ince barsağın en sık malignitesidir. Crohn hastalığı, gluten enteropatisi, Peutz-Jeghers sendromu ve Familyal Adenomatöz Polipozis sendromunda adenokarsinom görülme riski artar (1-5). Benign ince barsak tümörleri de oldukça seyrek olup çoğu duodenum yerleşimlidir (3-5). Adenomalar daha çok duodenum 2. kısımda yerleşimli olarak saptanırlar. Ampulla vateri çevresinde yerleşen, villöz özellik gösteren adenomlarda malign transformasyon olasılığı daha yüksektir (3-5). Hastalar tümör büyüklüğü, gelişim ve lokalizasyonuna bağlı olarak kanama, ağrı, iştahsızlık, yutma güçlüğü, tıkanma ve perforasyonla başvurabilirler. Cerrahi rezeksiyonun duodenal adenomlarda ilk seçenek olması dışında, endoskopik tedavi seçenekleri de başarıyla uygulanabilen yöntemlerdir (3-5). Sonuç olarak anemi etiyolojisinde seyrek de olsa duodenal adenomalar düşünülmesi gereken etyolojilerden birisi olup endoskopide duodenumda yeterince ilerlenmesi gerektiği söylenebilir.
Kaynaklar
1. Weiss NS, Yang CP. Incidence of histologic types of cancer of the small intestine. J Natl Cancer Inst 1987;78:653-6.

2. Bilimoria KY, Bentrem DJ, Wayne JD, et al. Small bowel cancer in the United States: changes in epidemiology, treatment, and survival over the last 20 years. Ann Surg 2009;249:63-71.

3. Perzin KH, Bridge MF. Adenomas of the small intestine: a clinicopathologic review of 51 cases and a study of their relationship to carcinoma. Cancer 1981;48:799-819.

4. Minardi AJ, Zibari GB, Aultman DF, et al. Small bowel tumors. J Am Coll Surg 1998;186:664-8.

5. Bresalier RS, Ben-Menachem T. Tumors of the small intestine, In:Yamada. Yamada T, Alpers DH, Chung O (eds). Textbook of Gastroenterology. Lippincott Williams & Wilkins. 2003;1643-62.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum