Aralık 2009

Aralık 2009 / (17 - 3)

Kolonun seyrek görülen bir vasküler tümörü: Rektosigmoid hemanjiom

Sayfa Numaraları
122-123
Yazarlar
Abdurrahim SAYILIR1, İbrahim Koral ÖNAL1, Sedat CANER1, Erkin ÖZTAŞ1, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN1, Zeki Mesut Yalın KILIÇ1, Rıza Sarper ÖKTEN2, Aysel ÜLKER1
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Radyoloji Kliniği2, Ankara
Özet
Gastrointestinal traktus hemanjiomları seyrek görülmekte olup en sık rektosigmoid bölgeyi tutarlar. Ağrısız rektal kanama en sık semptom olup tanı çoğu zaman endoskopi ve radyolojik görüntüleme ile konur. Küratif tedavi cerrahi eksizyondur. Burada bir rektosigmoid hemanjiom olgusunu takdim etmekteyiz.
Anahtar Kelimeler
Rektum, sigmoid kolon, hemanjiom
Giriş
Kalın barsağın kavernöz hemanjiomu seyrek görülen bir durumdur. En sık tutulum yeri rektosigmoid bölgedir ancak, sendromların bir bileşeni olarak ekstraintestinal lokalizasyonlarda da tutulum eşlik edebilir (1). En sık semptom, aralıklı ağrısız rektal kanama olup bulgular arasında anemi, trombositopeni ve tüketim koagülopatisi yer alır (2). Biz burada kliniğimize rektal kanama şikayeti ile başvuran ve tanısal tetkikleri sonucunda rektosigmoid hemanjiom tanısı konulan bir olguyu sunmaktayız.
Olgu
Gastrointestinal traktusun vasküler malformasyonları %0.06 0.3 insidans ile görülmektedir (3). Bunlardan birisi olan hemanjiom %80 oranında kavernöz, %20 oranında da kapiller yapıda gözlenir. Hemanjiomlar soliter veya multipl olabilir ve tüm gastrointestinal traktusu diffüz olarak tutabilirler ancak sıklıkla rektosigmoid alanda yerleşimlidirler (4). En çok kanama ile daha seyrek olarak da obstrüksiyon ile prezentasyon sözkonusu olup hastaların %10 kadarı da asemptomatiktir. Alt gastrointestinal endoskopisi tanı ve ayırıcı tanı açısından önemlidir. Biyopsi bazı olgularda gerekli olabilirse de kanama riski nedeniyle tehlike arz edebilir. Tanının desteklenmesi, tutulum yaygınlığının belirlenmesi ve operasyon planının çizilmesi açısından BT veya magnetik rezonans görüntüleme önemlidir (5). Ayırıcı tanıda adenomatöz polip, karsinom, hemoroid, inflamatuvar barsak hastalığı ve diğer vasküler malformasyonlar (arteriyovenöz malformasyon, anjiodisplazi) yer alır. Komplet rezeksiyon tek küratif metod olup palyatif yöntemler arasında skleroterapi, kriyocerrahi ve lezyonun anjiografik yolla embolizasyonu yer alır.
Tartışma
Gastrointestinal traktusun vasküler malformasyonları %0.06 0.3 insidans ile görülmektedir (3). Bunlardan birisi olan hemanjiom %80 oranında kavernöz, %20 oranında da kapiller yapıda gözlenir. Hemanjiomlar soliter veya multipl olabilir ve tüm gastrointestinal traktusu diffüz olarak tutabilirler ancak sıklıkla rektosigmoid alanda yerleşimlidirler (4). En çok kanama ile daha seyrek olarak da obstrüksiyon ile prezentasyon sözkonusu olup hastaların %10 kadarı da asemptomatiktir. Alt gastrointestinal endoskopisi tanı ve ayırıcı tanı açısından önemlidir. Biyopsi bazı olgularda gerekli olabilirse de kanama riski nedeniyle tehlike arz edebilir. Tanının desteklenmesi, tutulum yaygınlığının belirlenmesi ve operasyon planının çizilmesi açısından BT veya magnetik rezonans görüntüleme önemlidir (5). Ayırıcı tanıda adenomatöz polip, karsinom, hemoroid, inflamatuvar barsak hastalığı ve diğer vasküler malformasyonlar (arteriyovenöz malformasyon, anjiodisplazi) yer alır. Komplet rezeksiyon tek küratif metod olup palyatif yöntemler arasında skleroterapi, kriyocerrahi ve lezyonun anjiografik yolla embolizasyonu yer alır.
Kaynaklar
1. Ghahremani GG, Kangarloo H, Volberg F, Meyers MA. Diffuse cavernous hemangioma of the colon in the Klippel-Trenaunay syndrome. Radiology 1976;118:673-8.

2. Schenk HL. Diffuse cavernous hemangioma of the rectum and rectosigmoid. Calif Med 1957;87:111-3.

3. Gentry RW, Dockerty MB, Clagett OT. Vascular malformations and vascular tumors of the gastrointestinal tract. Surg Gynecol Obstet. 1949;88: 281-323.

4. Hsu RM, Horton KM, Fishman EK. Diffuse cavernous hemangiomatosis of the colon: findings on three-dimensional CT colonography. Am J Roentgenol 2002;179:1042-4.

5. Topalak O, Gönen O, Obuz F, Seçil M. Diffuse cavernous hemangioma of the rectosigmoid colon with extraintestinal involvement. Turk J Gastroenterol 2006;17:308-12.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum