Ağustos 2010

Ağustos 2010 / (18 - 2)

Asemptomatik duodenal duplikasyon kisti

Sayfa Numaraları
38-40
Yazarlar
Reskan ALTUN, Serkan ÖCAL, A. Emre YILDIRIM, Enver AKBAŞ, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK, Uğur YILMAZ
Kurumlar
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Duodenal duplikasyon kistleri nadir görülen konjenital anomalilerdir. Çoğu semptomatik olguya çocukluk çağında tanı konur. Erişkinlerde genellikle tekrarlayan pankreatit, duodenal obstrüksiyon veya gastrointestinal kanama kliniği ile ortaya çıkar. Tanı histopatoloji ile konur. Endoskopik ve/veya radyolojik görüntüleme yöntemlerinden ayırıcı tanıda faydalanılır. Semptomatik olgular cerrahi rezeksiyon veya çeşitli endoskopik metodlar ile tedavi edilir. Malign dejenerasyon riski nedeni ile asemptomatik hastalar takip edilmelidir. Burada endoskopik ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tanı koyduğumuz duodenal duplikasyon kisti olan asemptomatik bir olguyu sunmaktayız.
Anahtar Kelimeler
Duplikasyon kisti, koledokosel
Giriş
Gastrointestinal duplikasyon kisti gastrointestinal (Gİ) sistemde her lokalizasyonda görülebilecek nadir konjenital bir anomalidir. Tahmini prevelansının 1:4500 ila 1:10000 arasında olduğu düşünülmektedir (1). Gİ duplikasyon kistlerinin %5?ini oldukça nadir görülen duodenal duplikasyon kistleri oluşturmaktadır. Gİ duplikasyon kistleri genel olarak lümen ile bağlantılı olan ve olmayan olarak ikiye ayrılır (2).

Duodenal duplikasyon kisti kitleye veya intussepsiyona bağlı obstrüksiyon, tekrarlayan akut pankreatit veya gastrointestinal kanama kliniğine yol açabilir (1, 3-5). Biyopsi örneğinde tek kat submukoza ile ayrılmış iki duodenal mukoza katının görülmesi karakteristik özelliğidir. Ayırıcı tanıda koledokosel, pankreatik psödokist ve ampulloma akla gelmelidir. Endoskopik olarak protrüzyonun proksimalinde normal görünümlü papilla tanıyı destekler. Manyetik rezonans kolanjiopankreatikografi (MRKP) ve/veya endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi (ERKP) ile safra yolları ve pankreas kanalının normal görünümü, endoskopik ultrasonografi (EUS) ile intramural anekoik lezyonun görülmesi de ayırıcı tanıda önemlidir (2, 6).

Tedavide klasik olarak cerrahi rezeksiyon yapılmasına karşın ciddi komplikasyon riski nedeni ile son yıllarda endoskopik tedaviler de başarı ile uygulanmaktadır (68).
Olgu
Duodenal duplikasyon kisti nadir konjenital bir anomalidir. Hastalar genellikle asemptomatiktir. Daha az sıklıkla özellikle çocukluk çağında obstrüksiyon, akut pankreatit veya Gİ kanama kliniğine yol açabilir. Semptomatik hastaların birçoğuna ilk üç dekatta tanı konmasına rağmen literatürde 72 yaşında sarılık ile tanı konmuş bir hasta bildirilmiştir. Bu nedenle ileri yaşta hastaların da ayırıcı tanısında duodenal duplikasyon kistleri unutulmamalıdır (6).

Kesin tanı tam kat patolojik incelemedeki karakteristik görünüm ile konur. Bununla birlikte endoskopik ve radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yaygın kullanımı ve başarısı biyopsi ihtiyacını azaltmıştır. Safra yolları ve pankreas kanalının normal görünümünün yanında endoskopik olarak normal görünümde papillanın distalinde tipik lümene protrüde lezyonun izlenmesi tanıyı destekler.

Semptomatik hastaların tedavisinde cerrahi rezeksiyonun yanında farklı endoskopik tedavi yöntemleri de başarı ile uygulanmaktadır. Son yıllarda ciddi cerrahi komplikasyon riskinedeni ile farklı endoskopik tedavi yöntemleri bildirilmiştir (6-8). Endoskopik yöntemlerin ortak noktası farklı araçlar ile (iğne uçlu sfinkterotom, standart veya ters sfinkterotom, kistotom v.s.), kistin insizyonu ve marsupizasyonudur. Asemptomatik hastalara tedavi önerilmemektedir.

Literatürde duodenal duplikasyon kistinden köken aldığı düşünülen maligniteler bildirilmiştir. Malign dejenerasyona kist içerisinde bulunabilecek ektopik gastrik dokunun veya sekresyon stazının yol açabileceği düşünülmektedir (9-11). Bu nedenle asemptomatik hastaların yakın takibi önerilir.
Tartışma
Duodenal duplikasyon kisti nadir konjenital bir anomalidir. Hastalar genellikle asemptomatiktir. Daha az sıklıkla özellikle çocukluk çağında obstrüksiyon, akut pankreatit veya Gİ kanama kliniğine yol açabilir. Semptomatik hastaların birçoğuna ilk üç dekatta tanı konmasına rağmen literatürde 72 yaşında sarılık ile tanı konmuş bir hasta bildirilmiştir. Bu nedenle ileri yaşta hastaların da ayırıcı tanısında duodenal duplikasyon kistleri unutulmamalıdır (6).

Kesin tanı tam kat patolojik incelemedeki karakteristik görünüm ile konur. Bununla birlikte endoskopik ve radyolojik görüntüleme yöntemlerinin yaygın kullanımı ve başarısı biyopsi ihtiyacını azaltmıştır. Safra yolları ve pankreas kanalının normal görünümünün yanında endoskopik olarak normal görünümde papillanın distalinde tipik lümene protrüde lezyonun izlenmesi tanıyı destekler.

Semptomatik hastaların tedavisinde cerrahi rezeksiyonun yanında farklı endoskopik tedavi yöntemleri de başarı ile uygulanmaktadır. Son yıllarda ciddi cerrahi komplikasyon riskinedeni ile farklı endoskopik tedavi yöntemleri bildirilmiştir (6-8). Endoskopik yöntemlerin ortak noktası farklı araçlar ile (iğne uçlu sfinkterotom, standart veya ters sfinkterotom, kistotom v.s.), kistin insizyonu ve marsupizasyonudur. Asemptomatik hastalara tedavi önerilmemektedir.

Literatürde duodenal duplikasyon kistinden köken aldığı düşünülen maligniteler bildirilmiştir. Malign dejenerasyona kist içerisinde bulunabilecek ektopik gastrik dokunun veya sekresyon stazının yol açabileceği düşünülmektedir (9-11). Bu nedenle asemptomatik hastaların yakın takibi önerilir.
Kaynaklar
1. Leffall LS Jr, Jackson M, Press H, et al. Duplication cyst of the duodenum. Arch Surg 1967; 94: 30-4.

2. Geller A, Wang KK, DiMagno EP. Diagnosis of foregut duplication cysts by endoscopic ultrasonography. Gastroenterology 1995; 109: 838-42.

3. Rutledge PL, Warshaw AL. Persistent acute pancreatitis. A variant treated by pancreatoduodenectomy. Arch Surg 1988; 123: 597-600.

4. Dave P, Romeu J, Clary S, et al. Endoscopic removal of an obstructing duodenal duplication cyst. Endoscopy 1984; 16: 75-6.

5. Lakhtakia S, Gupta R, Mateen MA, et al. Giant choledochocele presenting as intusseption. Gastrointest Endosc 2008; 68: 1194-6.

6. Antaki F, Tringali A, Deprez P, et al. A case series of symptomatic intraluminal duodenal duplication cysts: presentation, endoscopic therapy, and long-term outcome. Gastrointest Endosc 2008; 67: 163-8.

7. Niehues R, Dietl KH, Bettendorf O, et al. Duodenal duplication cyst mimicking pancreatic cyst in a patient with pancreatitis. Gastrointest Endosc 2005; 62: 190-2.

8. Sezgin O, Altiparmak E, Yilmaz U, et al. Endoscopic management of a duodenal duplication cyst associated with biliary obstruction in an adult. J Clin Gastroenterol 2001; 32: 353-5.

9. Inoue M, Nishimura O, Andachi H, Koga S. Early cancer of duodenal duplication. A case report. Gastroenterol Jpn 1979; 14: 233-7.

10. Falk GL, Young CJ, Parer J. Adenocarcinoma arising in a duodenal duplication cyst: a case report. Aust N Z J Surg 1991; 61: 551-3.

11. Hata H, Hiraoka N, Ojima H, et al. Carcinoid tumor arising in a duplicatin cyst of the duodenum. Pathol Int 2006; 56; 272-8.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum