Ağustos 2010

Ağustos 2010 / (18 - 2)

Ülseratif kolitte ?Solucan polipler?

Sayfa Numaraları
44-45
Yazarlar
Tankut İLTER, Nevin ORUC
Kurumlar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Özet
Ülseratif kolit olgularında kolonda infalamatuar poliplere sıklıkla rastlanmaktadır. Filiform, solucan şeklindeki polipler inflamatuar poliplerin nadir görülen bir şekli olup daha çok şiddetli ülseratif kolit olgularında izlenmektedirler. Burada 35 yaşında 5 yıllık ülseratif pankolit tanısı olan vakada inflamatuar filiform (solucan) poliplerin gelişimi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Ülseratif kolit, solucan polip
Giriş
İnflamatuar barsak hastalıklarının seyrinde çeşitli şekillerde ve formlarda poliplerin gelişebildiği bilinmektedir. Gerçek adenematoz polipler daha nadir izlenirken, inflamatuar psödopolipler özellikle fliddetli olgularda karflımıza çıkmaktadır. Psödopolipler görünüm olarak çoğu zaman saplı veya yası flekilde olup büyük boyutlara ulaflabilmektedir. Daha nadiren atipik flekilli polipoid yapılara rastlamak mümkündür. Bu olguda ülseratif kolit zemininde izlenen filiform (solucan) flekilli poliplerin varlığı sunulmuştur.
Olgu
Kolonda inflamatuar filiform polipler ilk kez Appelman tarafından 1974 yılında ülseratif kolit olgularında tanımlanmıştır (1). Zegel ve ark inflamatuar filiform poliplerin Crohn hastalığında da gelişebildiğini rapor etmiştir (2, 3). Bu tip polipler nadiren sporadik olarak ta ortaya çıkabilmektedir (4). Cockey ve arkadaşları Crohn hastalığında özofagusta benzer solucan şeklinde psödopolip izlenen bir olgu bildirmiştir (5). Kolonun filiform polipleri uzun solucan şeklinde olup, mukoza ve submukozadan oluşan poliplerdir (6, 7). Bu polipler dallanma gösterebilirler ve demet şeklinde tüm kolon lümenini doldurabilirler. Filiform poliplerin malign potansiyelleri yoktur ve kolektomi için bir tedavi endikasyonu oluşturmazlar. Ancak yaygın ve uzun polipler bazen obstrüksiyon ve kanama gibi komplikasyonlara sebep olabilmektedirler.

Sonuç olarak şiddetli ülseratif kolit vakalarında solucan şeklinde filiform inflamatuar psödopolipler gelişebilmektedir. Bu vakalarda kanama ve obstrüksiyon gibi komplikasyonların gelişme riski açısından dikkatli olunmalıdır.
Tartışma
Kolonda inflamatuar filiform polipler ilk kez Appelman tarafından 1974 yılında ülseratif kolit olgularında tanımlanmıştır (1). Zegel ve ark inflamatuar filiform poliplerin Crohn hastalığında da gelişebildiğini rapor etmiştir (2, 3). Bu tip polipler nadiren sporadik olarak ta ortaya çıkabilmektedir (4). Cockey ve arkadaşları Crohn hastalığında özofagusta benzer solucan şeklinde psödopolip izlenen bir olgu bildirmiştir (5). Kolonun filiform polipleri uzun solucan şeklinde olup, mukoza ve submukozadan oluşan poliplerdir (6, 7). Bu polipler dallanma gösterebilirler ve demet şeklinde tüm kolon lümenini doldurabilirler. Filiform poliplerin malign potansiyelleri yoktur ve kolektomi için bir tedavi endikasyonu oluşturmazlar. Ancak yaygın ve uzun polipler bazen obstrüksiyon ve kanama gibi komplikasyonlara sebep olabilmektedirler.

Sonuç olarak şiddetli ülseratif kolit vakalarında solucan şeklinde filiform inflamatuar psödopolipler gelişebilmektedir. Bu vakalarda kanama ve obstrüksiyon gibi komplikasyonların gelişme riski açısından dikkatli olunmalıdır.
Kaynaklar
1. Appelman HD, Threatt BA, Ernst C, et al. Filiform polyposis of the colon: an unusual sequala of ulceratıve colitis.am J Clin Pathol 1974: 62: 145-6.

2. Zegel HG, Laufer I. Filiform polyposis. Radiology 1978; 127: 615-9.

3. Orlowska J, Jarosz D, Bielecki K, Wejman J. Diffuse filiform polyposis of the colon in Crohn's disease. Case report. APMIS 1996; 104: 94-8.

4. Macaigne G, Boivin JF, Cheaib S, et al. Single filiform polyp revealed by severe haemorrhage in a patient with normal colon. Report of a case and review of the literature]. Gastroenterol Clin Biol 2006; 30: 913-5.

5. Cockey BM, Jones B, Bayless TM, Shauer AB. Filiform polyps of the esophagus with inflammatory bowel disease. AJR Am J Roentgenol 1985; 144: 1207-8.

6. Rozenbajgier C, Ruck P, Jenss H, Kaiserling E. Filiform polyposis: a case report describing clinical, morphological, and immunohistochemical findings. Clin Investig 1992; 70: 520-8.

7. Brozna JP, Fisher RL, Barwick KW. Filiform polyposis: an unusual complication of inflammatory bowel disease. J Clin Gastroenterol 1985; 7: 451-8.

Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum