Nisan 2011

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2011
  • Tedavisiz üç yıllık takiplerinde belirgin progresyon göstermeyen taşlı yüzük hücreli mide kanseri olgusu

Nisan 2011 / (19 - 1)

Tedavisiz üç yıllık takiplerinde belirgin progresyon göstermeyen taşlı yüzük hücreli mide kanseri olgusu

Sayfa Numaraları
20-21
Yazarlar
Kamil ÖZDİL1, Abdurrahman ŞAHİN1, Resul KAHRAMAN1, Hakan DEMİRDAĞ1, Turan ÇALHAN1, Bilgehan YÜZBAŞIOĞLU1, Suat KILIÇ2, Hakan KARABULUT3, H. Mehmet SÖKMEN1
Kurumlar
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterolji Kliniği1, Genel Cerrahi Kliniği2, Patoloji Kliniği3, İstanbul
Özet
Mide kanseri, dünyada mortaliteye neden olan en sık ikinci kanserdir. Taşlı yüzük hücreli mide kanserinin genel olarak kötü prognoza sahip olduğu bildirilmektedir. Bu vaka sunumunda 3 yıllık takibe rağmen çok hızlı progresyon göstermeyen taşlı yüzük hücreli mide kanseri sunulmuştur. Hastanın cerrahi tedaviyi kabul etmemesi nedeniyle üç yıl süreyle takip edilmesi mümkün olmuştur. Bu olguda radyolojik ve endoskopik incelemelerde üç yıllık takibe reğmen yayılım veya tümör çapında belirgin artış saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler
Taşlı yüzük hücreli mide karsinomu, prognoz
Giriş
Mide kanseri, dünyada mortaliteye neden olan en sık ikinci kanserdir. Taşlı yüzük hücreli mide kanserinin genel olarak kötü prognoza sahip olduğu bildirilmektedir. Bu vaka sunumunda 3 yıllık takibe rağmen çok hızlı progresyon göstermeyen taşlı yüzük hücreli mide kanseri sunulmuştur. Hastanın cerrahi tedaviyi kabul etmemesi nedeniyle üç yıl süreyle takip edilmesi mümkün olmuştur.
Olgu
Mide kanseri dünya çapında mortaliteye neden olan kanserler arasında ikinci sıklıkta görülmektedir (1). Amerika Birleşik Devletleri?nde mide kanseri tanılı erkek hastalarda 5 yıllık yaşam beklentisi %18.6, kadınlarda %25.2?dir (2). Taşlı yüzük hücreli mide kanserleri diğer histolojik tiplere göre daha kötü prognoza sahip olarak bildirilmektedir (3, 4). Bununla birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda histolojik olarak taşlı yüzük hücreli karsinom tanısının diğer histolojik tiplerle karşılaştırıldığında bağımsız bir risk faktörü olmadığı bildirilmiştir (5-7).

Taşlı yüzük hücreli kanser tanısı konulan hastaların prognozunun orta ve yüksek derecede diferansiye gastrik kanserlere benzer olduğuna dair yayınlar mevcuttur. Bu durum özellikle erken evredeki kanserler için daha belirgindir. Evre I-III kanserlerde histolojik subgruplarla prognoz arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (8).

Mide kanseri tanısı konulan ve opere olmaya uygun hastalar genel olarak ameliyat edilmekte olduğundan erken evrede tespit edilen hastanın takibi mümkün olmamaktadır. Bu şekilde takip edilebilen vaka sayısı sınırlı sayıdadır. Bu vakada hastanın ısrarla operasyonu kabul etmemesi nedeniyle erken evredeki taşlı yüzük hücreli mide kanserini takip etmek mümkün olmuştur. Üç yıllık takiplerinde belirgin progresyon saptanmayan, BT?de uzak metastaz veya komşu organ yayılımı saptanmayan hasta, literatürde geçen ve erken evredeki taşlı yüzük hücreli kanserlerin de diğer histolojik subtiplere benzer seyir gösterdiğine dair sonuçlara (8) benzer bulunarak, takdim edilmiştir.
Tartışma
Mide kanseri dünya çapında mortaliteye neden olan kanserler arasında ikinci sıklıkta görülmektedir (1). Amerika Birleşik Devletleri?nde mide kanseri tanılı erkek hastalarda 5 yıllık yaşam beklentisi %18.6, kadınlarda %25.2?dir (2). Taşlı yüzük hücreli mide kanserleri diğer histolojik tiplere göre daha kötü prognoza sahip olarak bildirilmektedir (3, 4). Bununla birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda histolojik olarak taşlı yüzük hücreli karsinom tanısının diğer histolojik tiplerle karşılaştırıldığında bağımsız bir risk faktörü olmadığı bildirilmiştir (5-7).

Taşlı yüzük hücreli kanser tanısı konulan hastaların prognozunun orta ve yüksek derecede diferansiye gastrik kanserlere benzer olduğuna dair yayınlar mevcuttur. Bu durum özellikle erken evredeki kanserler için daha belirgindir. Evre I-III kanserlerde histolojik subgruplarla prognoz arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (8).

Mide kanseri tanısı konulan ve opere olmaya uygun hastalar genel olarak ameliyat edilmekte olduğundan erken evrede tespit edilen hastanın takibi mümkün olmamaktadır. Bu şekilde takip edilebilen vaka sayısı sınırlı sayıdadır. Bu vakada hastanın ısrarla operasyonu kabul etmemesi nedeniyle erken evredeki taşlı yüzük hücreli mide kanserini takip etmek mümkün olmuştur. Üç yıllık takiplerinde belirgin progresyon saptanmayan, BT?de uzak metastaz veya komşu organ yayılımı saptanmayan hasta, literatürde geçen ve erken evredeki taşlı yüzük hücreli kanserlerin de diğer histolojik subtiplere benzer seyir gösterdiğine dair sonuçlara (8) benzer bulunarak, takdim edilmiştir.
Kaynaklar
1. Neuguet AI, Hayek M, Howe G. Epidemiology of gastric cancer. Semin Oncol 1996; 23: 281-91.

2. Houghton JM, Wang TC. Tumors of the stomach. In: Feldman M, Friedman L, Brandt L, Gastrointestinal and Liver Disease. 8th edition. Sanfrancisco; Saunders Elsevier, 2006; 1139-61.

3. Yokota T, Kunii Y, Teshima S, et al. Signet ring cell carcinoma of the stomach: a cilinicopathological comparison with the other histological types. Tohoku J Exp Med 1998; 186: 121-30.

4. Theuer CP, Nastanski F, Brewster WR, et al. Signet ring cell histology is associated with unique clinical features but does not affect gastric cancer survival. Am Surg 1999; 65: 915-21.

5. Kim DY, Park YK, Joo JK, et al. Clinocopathological characteristic of signet ring cell carcinoma of the stomach. ANZ J Surg 2004; 74: 1060-4.

6. Li C, Kim S, Lai JF, et al. Advanced gastric carcinoma with signet ring cell histology. Oncology 2007; 72: 64-8.

7. Lazar D, Taban S, Sporea I, et al. Gastric cancer: correlation between cilinicopathological factors and survival of patients. II. Rom J Morphol Embryol 2009; 50: 185-94.

8. Park JM, Jang YJ, Kim JH, et al. Gastric cancer histology: Clinicopathologic charateristics and prognostic value. J Surg Oncol 2008; 98: 520-5.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum