TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2018
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2018 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


Azerbaycan'da kolorektal neoplastik ve nonneoplastik hastalıkların oranı ve histopatolojik özellikleri

Nigar SÜLEYMAN

Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde saptanan çift ektopik pankreas dokusu

Firdevs TOPAL1, Sabiye AKBULUT2, Elif SARITAŞ YÜKSEL1, Nurullah İLHAN1, Fatih Esad TOPAL3

Kolonoskopi hazırlığı için polietilen glikol, sodyum fosfat ve sennosid kullanımının karşılaştırılması.

Mustafa KAPLAN

Kolorektal kanserde endoskopik özellikler tümör patolojisini ve tümör evresini predikte edebilir mi?

Muhammet Yener AKPINAR1, Metin UZMAN1, Zeynep GÖKTAŞ3, Gülçin Güler ŞİMŞEK2, Evrim KAHRAMANOĞLU AKSOY1 , Ferdane PİRİNÇCİ SAPMAZ1, Yaşar NAZLIGÜL1

Endoskopik transpapiller safra kesesi drenajı: Tek merkez deneyimi

Mustafa KAPLAN1, Bülent ÖDEMİŞ1, Selçuk DİŞİBEYAZ1, Erkan PARLAK2, Erkin ÖZTAŞ1, Volkan GÖKBULUT1, Orhan COŞKUN1

İkinci basamak hastanede perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz

Abdullah ŞENLİKÇİ1, Ufuk Barış KUZU2, Fatma DEDE3, Kerime FİDAN1
Tgv

Bizmopen
GolyTely