TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2018 Erken
Görünüm


Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2018 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Mallory-Weiss sendromunda tanı, klinik seyir ve endoskopik tedavi

Muhammet Yener AKPINAR1, Zeki Mesut Yalın KILIÇ2, Erkin ÖZTAŞ3, Volkan GÖKBULUT2, İsmail Hakkı KALKAN2, Meral AKDOĞAN KAYHAN2, Sabite KAÇAR2, Hale GÖKCAN2, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN2, Ertuğrul KAYAÇETİN2

Malign mide çıkış obstrüksiyonunda endoskopik yöntemle metal stent uygulaması: Tersiyer bir merkezde beş yıllık tecrübe

Nuretdin SUNA1, Ufuk Barış KUZU2, Bülent ÖDEMİŞ2, Selçuk DİŞİBEYAZ3, Erkin ÖZTAŞ3, Diğdem ÖZER ETİK1, Hakan YILDIZ4, Erkan PARLAK5

Kolon polipleri: Lokalizasyon, histoloji, boyut - beş yıllık kolonoskopik değerlendirme

Yasin ŞAHİNTÜRK1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2

Kolona metalik stent yerleştirilmesi; 7 yıllık deneyim

Erkin ÖZTAŞ1 , Muhammet Yener AKPINAR2, Selçuk DİŞİBEYAZ1, Bülent ÖDEMİŞ3, Erkan PARLAK4

Olgu Sunumları


Yetişkin hastalarda Schatzki halkası: 3. basamak merkezi deneyimi

Mustafa KAPLAN, Volkan GÖKBULUT, Orhan COŞKUN, Adem AKSOY, Erkin ÖZTAŞ, Ertuğrul KAYAÇETİN

Bitlis ilinde acil servise üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastaların endoskopik ve demografik verilerinin değerlendirilmesi

Ramazan GÜVEN1, Gökhan EYÜPOĞLU1, Ufuk Barış KUZU2

Dissekan özofagus hematomuna bağlı masif kanama: Tanıda ikilem

Şehmus ÖLMEZ1, Bünyamin SARITAŞ2, Adnan TAŞ1, Banu KARA1

F-18-FDG PET/BT’de kolanjiosellüler kanseri taklit eden Fasciola hepatica vakası

Hüseyin KAÇMAZ1, Elif Tuğba TUNCEL1, Berat EBİK1, Feyzullah UÇMAK1, Halil KÖMEK2, Muhsin KAYA1, Kendal YALÇIN1
Tgv

Bizmopen
GolyTely