TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2009
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2009 Sayı 1


Özgün Araştırmalar


Son iki dekatta endoskopi merkezinde özofajit görülme sıklığında saptanan değişiklik

Mustafa SARIOĞLU, Gökhan KABAÇAM, Mehmet BEKTAŞ, Yusuf ÜSTÜN, Gülseren SEVEN, Mustafa YAKUT, Arzu YUSİFOVA, Fatih KARATAŞ, Esra YURDUSEVEN, Meryem EĞİLMEZ, Deniz KIZILIRMAK, Uğur AYDOĞAN, Kubilay ÇINAR, Ramazan İDİLMAN, Murat TÖRÜNER, Ali TÜZÜN, İrfan SOYKAN, Hakan BOZKAYA, Murat PALABIYIKOĞLU, Hasan ÖZKAN, Hülya ÇETİNKAYA, Ali Reşit BEYLER, Kadir BAHAR, Selim KARAYALÇIN, Cihan YURDAYDIN, Necati ÖRMECİ, Abdülkadir DÖKMECİ, Ali ÖZDEN

Üst gastrointestinal sistem stromal tümörlerinin endosonografik ve histopatolojik özelliklerinin karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi

Nevin ORUÇ1, Ahmet AYDIN1, Fatih TEKİN1, Adem GÜLER2, Sinan ERSİN2, Müge TUNÇYÜREK3, Tankut İLTER1

Üst gastrointestinal sistem lipomları: 33 olgunun irdelenmesi

Ahmet AYDIN, Fatih TEKİN, Murat AKYILDIZ, Ömer ÖZÜTEMİZ

İntestinal graft versus host hastalığının endoskopik bulgularının retrospektif değerlendirilmesi

Mustafa YAKUT1, Gülnihan KIRBAŞ2, Arzu YUSİFOVA1, Gülseren SEVEN1, Kubilay ÇINAR1, Ali ÖZDEN1

Kolonoskopi yapılan olgularda deksmedetomidin ve midozolam’ın sedatif etkinliğinin karşılaştırılması

Yavuz DEMİRARAN1, Ali TAMER2, Esin KORKUT2, İlknur YORULMAZ1, İsmet ÖZAYDIN3, Buket KOCAMAN1, Gülbin SEZEN1

Konstipasyonlu bireylerin kolonoskopi hazırlığında polietilen glikol ile sodyum fosfatın etkinlik ve güvenilirliklerinin karşılaştırılması

Yekta TÜZÜN1, Coşkun BEYAZ2, Mustafa YAKUT3, Şerif YILMAZ1, Kadim BAYAN1, Mehmet DURSUN1, Fikri CANORUÇ1

Son iki dekatta endoskopi merkezinde kolorektal kanser görülme sıklığı

Gökhan KABAÇAM, Mehmet BEKTAŞ, Mustafa SARIOĞLU, Yusuf ÜSTÜN, Gülseren SEVEN, Mustafa YAKUT, Arzu YUSİFOVA, Kubilay ÇINAR, Ramazan İDİLMAN, Murat TÖRÜNER, İrfan SOYKAN, Hakan BOZKAYA, Murat PALABIYIKOĞLU, Hülya ÇETİNKAYA, Hasan ÖZKAN, Ali Reflit BEYLER, Kadir BAHAR, Cihan YURDAYDIN, Selim KARAYALÇIN, Necati ÖRMECİ, Abdülkadir DÖKMECİ, Ali ÖZDEN

Hemorajik radyasyon proktiti hastalarında rektal kanama kontrolünde endoskopik argon plazma koagülasyon tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliliğinin retrospektif analizi

Mustafa YAKUT, Kubilay ÇINAR, Mehmet BEKTAŞ, Arzu YUSİFOVA, Selim KARAYALÇIN, Ali ÖZDEN

Olgu Sunumları


Postoperatif özofagojejunostomi kaçağının endoskopik yolla tedavisi

Mehmet İBİŞ, Erkan PARLAK

Giardia enfeksiyonuna bağlı duodenal lenfoid hiperplazi saptanarak yaygın değişken immün yetmezlik tanısı konulan olgu

Berna BAYRAKÇI1, Nevin ORUÇ1, Ömür ARDENİZ2, Aytül SİN2, Murat SEZAK3, Fulya GÜNŞAR1

Pnömatozis sistoides intestinalis’e bağlı gastrointestinal kanama olgusu

Nevin ORUÇ1, Fatih TEKİN1, Cemil ÇALIŞKAN2, Mustafa HARMAN3, Ömer ÖZÜTEMİZ1

İntestinal Behçet hastalığı

Murat AKYILDIZ1, Süleyman KARAKÖSE2, Fulya GÜNŞAR1, Sinan AKAY1, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Galip ERSÖZ1, Tankut İLTER1

Endoskopik submukozal diseksiyon ile rektal intramukozal karsinoma olgusunun tedavisi

Mehmet İBİŞ, Mehmet ARHAN, Erkan PARLAK

Derleme


Endoskopik sedasyon ve premedikasyon

Erkin ÖZTAŞ, Diğdem Özer ETİK, Dilek OĞUZ
Tgv

Bizmopen
GolyTely