TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2012
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2012 Sayı 1


Özgün Araştırmalar


Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve Heli kobakter pilori infeksiyonu ile ilişkisi

Müjde SOYTÜRK1, Seda AKKAYA ÖZDİNÇ1, Sülen SARIOĞLU2, Özgül SAĞOL2, Gözde Derviş HAKİM1, Ömer TOPALAK1

Serum D-dimer düzeyi mide kanserli hastalarda sağkalım için prognostik bir faktör olabilir

Saadettin KILIÇKAP1, Turgut KAÇAN1, Orhan KIRBIYIK2, Nalan Akgül BABACAN1, Birsen YÜCEL3, Mehmet Fuat EREN3

Mide kanserli hastalarda adjuvan kemoradyoterapi: Tek merkez deneyimi

Birsen YÜCEL1, Ebru ATASEVER AKKAŞ1, Yıllar OKUR1, Nalan BABACAN2, Mehmet Fuat EREN1, Turgut KAÇAN2, Saadettin KILIÇKAP2

Üst gastrointestinal mukozayı değerlendirmede endoskopistler ve patologlar ne kadar uyumludur?

Elmas KASAP1, Gökçen GÜNGÖR2, Emine AYGÖR2, Özlem Suade BADAK2, Semin AYHAN3, Hakan YÜCEYAR1

Olgu Sunumları


Akut pankreatit ile başvuran bir duodenal duplikasyon kisti olgusu

Atakan COMBA1, Gönül ÇALTEPE1, Ayhan Gazi KALAYCI1, Özlem KIRMEMİŞ1, Mehmet KEFELİ2, M. Selim NURAL3, Mithat GÜNAYDIN4, Filiz KARAGÖZ2, Rıza RIZALAR4

Gastrik nöroendokrin tümörün keple mukozektomi yapılarak çıkarılması

Meltem ERGÜN1, Fatih Oğuz ÖNDER1, Nesrin TURHAN2, Ertuğrul KAYAÇETİN1

Gluten enteropatisinin nadir ve cerrahi ile tanı konan komplikasyonu: Enteropati ilişkili T-hücreli lenfoma

İlhan DOLAŞIK1, Hakan UZUNOĞLU2, Selman ÇINAR2, Selçuk Yusuf ŞENER1, Mehmet Zeki AYDIN1, Koray ÇELEBİ1, Ömer ŞENTÜRK3, Sadettin HÜLAGU3

Özofagusta geç dönemde saptanarak endoskopik olarak çıkarılan yabancı cisim

Bilal ERGÜL, Levent FİLİK, Zeynal DOĞAN, İbrahim BIYIKOĞLU

Güncel Literatür ve Uzman Görüşü


Ortotopik karaciğer transplantasyonu sonrası biliyer stenoz için tam kaplı metal stentler

Yücel ÜSTÜNDAĞ
Tgv

Bizmopen
GolyTely