TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2012
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2012 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Gastrointestinal duvar kalınlığına yaklaşım: Prospektif tek merkezli çalışma

Bilal ERGÜL, Levent F‹L‹K

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların demografik ve klinik özellikleri

Dilek BAHADIR (1), Mehmet YALNIZ (2), Ulvi DEMİREL (2), Cem AYGÜN (2), İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU (2)

Çocukluk çağı eozinofilik özofajitlerinde histopatolojik bulgular

Arzu ENSARİ(1), Yasemin YUYUCU KARABULUT(2)

Akut biliyer pankreatit’te üst gastrointestinal mukoza lezyonlarının yaygınlığı ve karakterizasyonu

Elmas KASAP (1) , Müjdat ZEYBEL (1) , Elif Tu¤ba TUNCEL 1 , Selim SERTER (2) , Semin AYHAN (3) , Hakan YÜCEYAR (1)

Olgu Sunumları


Endoskopik yöntemle tedavi edilen bir duodenal duplikasyon kisti olgusu

İsmail Hakkı KALKAN, Bilge TUNÇ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkin ÖZTAŞ, Erkan PARLAK, Nurgül ŞAŞMAZ

‹İnce barsak gastrointestinal stromal tümörü (GİST): Olgu sunumu

Adem GÜLER (1) , Taylan Özgür SEZER (1) , Varl›k EROL (1) , Gülten GEZER (1) , Özgür FIRAT (1) , Oktay TEKEfi‹N (2)

Nadir bir disfaji nedeni: Özofagus tüberkülozu

Ahmet KARAMAN (1) , Abdülsamet ERDEN (2) , Hatice KARAMAN (3)

Kalp transplantasyonu geçirmiş bir olguda gelişen MALT (mukoza ilişkili lenfoid doku) lenfoma: Olgu sunumu

Meltem ERGÜN(1), Nesrin TURHAN(2), Nurgül ŞAŞMAZ(1)

Senkron mide ve kolon kanseri: Olgu sunumu

Adem GÜLER(1), Taylan Özgür SEZER(1), Varlık EROL(1), Erhan AKGÜN(1, Özgür FIRAT(1), Tankut İLTER(2)

Özgün Görüntüler ve Sıradışı Uygulamalar


Sol piriform sinüse impakte olan nazogastrik tüpün endoskopik yolla çıkart›lması

Harun ERDAL, Bülent ÇOLAK, Özlem GÜL UTKU, Tarkan KARAKAN, Mehmet İBİŞ

Derleme


Major variants of esophagitis

Yasemin Yuyucu KARABULUT 1 , Berna SAVAŞ2 , Arzu ENSARİ 2
Tgv

Bizmopen
GolyTely