TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2013
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2013 Sayı 1


Özgün Araştırmalar


Kolonoskopi sırasında uygulanan iki farklı sedoanaljezi yönteminin dikkat, öğrenme, eve gönderme zamanı ve uyuma süreleri açısından karşılaştırılması

Hakan Ümit ÜNAL 1 , Yıldız KAYA 2 , Coşkun ARAZ 3 , Murat KORKMAZ 1 , Haldun SELÇUK 1

Yatak başı akut pankreatit şiddet indeksinin Türk toplumunda değerlendirilmesi

Mehmet ÇELİKBİLEK1 , Serkan DOĞAN 2 , Lütfi AKYOL 3 , Gökmen ZARARSIZ 4 , İrfan URUÇ 5 , Haldun SELÇUK 6

Üst gastrointestinal sistem kanaması ön tanısı ile refere edilen hastalarda endoskopik aktif kanama oranları

İrfan KORUK, Hakan ÇAM, Musa AYDINLI, Nimet YILMAZ, M. Sait DAĞ, Umut DEMİR, Ayhan BALKAN

İnflamatuvar barsak hastalığı tanılı olgularımızda ekstraintestinal tutulum tipleri ve sıklığı

Atakan YEŞİL 1 , Ebubekir ŞENATEŞ 2 , Kadir KAYATAŞ 3 , Koray KOÇHAN 1, Emrullah Düzgün ERDEM 1 , Banu ERKALMA ŞENATEŞ 4 , Can GÖNEN 1

Olgu Sunumları


Gastrointestinal kanama ile başvuran erişkin başlangıçlı Henoch-Schönlein vasküliti ve ankilozan spondilitli bir olgu.

Mustafa BAŞAK1 , Abdulsamet ERDEN 1 , Kadir BULUT 1 , Fatma AYKAŞ 1 , Hatice KARAMAN 2 , Ahmet KARAMAN 3

Herediter hemorajik telenjektazili bir vakanın, argon plazma koagülasyonu ve destek tedavisi kombinasyonuyla başarılı yönetimi

Atakan YEŞİL 1 , Ebubekir ŞENATEŞ 2 , Kadir KAYATAŞ 3 , Banu ERKALMA ŞENATEŞ 4 , Alper GÜÇLÜTÜRK 3 , Refik DEMİRTUNÇ 3

Üst gastrointestinal sistem kanaması ile gelen Hirschprung hastası: Olgu Sunumu

Haşim NAR 1 , Ahmet UYANIKOĞLU 1 , Timuçin AYDOĞAN 1 , Mustafa AKDEMİR 2 , Necati YENİCE 1

60 yaşında erkek hastada gastrojejunokolik fistül tanısında eş zamanlı gastroskopi ve kolonoskopi

Meltem ERGÜN1 , Fatih Oğuz ÖNDER 2 , Nurgül ŞAŞMAZ 2
Tgv

Bizmopen
GolyTely