TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2013
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2013 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Gastrointestinal poliplerin boyut, lokalizasyon ve histopatolojik tipleriyle değerlendirilmesi

Yasemin DÖLEK 1 , Yasemin YUYUCU KARABULUT 1 , Firdevs TOPAL 2, Nazmiye KURŞUN 3

Kolorektal kanserli hastaların asemptomatik birinci derece yakınlarının kolonoskopik değerlendirme sonuçları: Tek merkezli prospektif çalışma

Bilal ERGÜL, Murat SARIKAYA, Zeynal DOĞAN, Levent FİLİK

Farklı amaçlarla yapılan üst GİS endoskopisinde ektopik pankreas görülme oranı

Agil AĞAKİŞİYEV, M. Sait DAĞ, Hakan ÇAM, Nimet YILMAZ, Musa AYDINLI, M. Taner GÜLŞEN, İrfan KORUK

Kaposi sarkomunda gastrik tutulum ve Helicobacter pylori

Aliye SOYLU 1, Metin ÖZASLAN 2 , Aslı TURGUT ERDEMİR 3, Büşra KARAHACIOĞLU 2, Özlem ALTUNTAŞ AYDIN 4 , Serdal ÇAKMAK 2 , Fatih GÜZELBULUT 2 , Mehmet Salih GÜREL 3

Olgu Sunumları


İskemik kolitin nadir bir nedeni: Buerger’s hastalığı

Ferdane SAPMAZ 1, İsmail Hakkı KALKAN 1 , Sefa GÜLİTER 1 , Pınar ATASOY 2

Postentübasyon sonrası gelişen trakea-özofageal fistül

Erol ÇAKMAK 1, Hilmi ATASEVEN 2, Özlem YÖNEM 2, Köksal BİLGEN 3 , Hakan GÜZEL 4

Hepatik kitle ile prezente olan, ERCP ile ekstraksiyonu yapılan Fasciola hepatica: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Ahmet UYANIKOĞLU 1 , Kadir DEMİR 2 , Filiz AKYÜZ 2 , Fatih ERMİŞ 3, Fatih BEŞIŞIK 2 , Güngör BOZTAŞ 2

Onüç yaşındaki çocukta geçici eozinofiliyle birlikte obstrüktif kronik pankreatit

Gülten CAN SEZGİN1, Eylem SEVİNÇ 2 , Alper YURCİ 1, Duran ARSLAN 2 , Şebnem GÜRSOY 1

Güncel Literatür ve Uzman Görüşü


Dirençli biliyer ve pankreatik darlıklarda tel klavuzluğunda kullanılan iğne uçlu elektrokoter kullanımının uygulanabilirliği

Yücel ÜSTÜNDAĞ1, Erkan PARLAK2
Tgv

Bizmopen
GolyTely