TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2014
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2014 Sayı 22


Özgün Araştırmalar


Özofagus varis kanaması tedavisinde uygulanan endoskopik bant ligasyonunun çepeçevre tek sıra veya hedeflenmiş çoklu tarzda uygulanmasının karşılaştırılması

Serkan YARAŞ 1 , Fehmi ATEŞ 1 , Bünyamin SARITAŞ 1, Mehmet Kasım AYDIN 1 , Engin ALTINTAŞ 1 , Gülhan ÖREKİCİ TEMEL2, Orhan SEZGİN 1

Erzurum yöresi 2002-2004 ve 2010-2012 yıllarında saptanan özofagus kanserlerinin karşılaştırılması

Ahmet UYANIKOĞLU 1 , Doğan Nasır BİNİCİ 2, Muharrem COŞKUN 3

Nazobiliyer drenaj halen etkin ve güvenilir bir yöntemdir: Şişli Etfal Hastanesi deneyimi

Meltem ERGÜN, Ali Rıza KÖKSAL, Salih BOĞA, Mehmet BAYRAM, Engin ALTINKAYA, Osman ÖZDOĞAN, Hüseyin ALKIM, Canan ALKIM

Kırım Kongo kanamalı ateşine H. pylorivarlığının etkisi

İlyas DÖKMETAŞ 1, Özlem YÖNEM 2 , Sebila DÖKMETAŞ 3 , Levent ÖZDEMİR 4 , Fatih KILIÇLI 5, Aynur ENGİN 1 , İbrahim BÜYÜKHAN 1

Fasciola hepatica tanısında endosonografinin rolü

Hacı Mehmet ODABAŞI, Mehmet Kamil YILDIZ, Cengiz ERİŞ, Hacı Hasan ABUOĞLU, Emre GÜNAY, Erkan ÖZKAN, Tolga MÜFTÜOĞLU

Olgu Sunumları


Onbeş yaşındaki çocukta doksisikline bağlı gelişen özofagus ülseri

Eylem SEVİNÇ 1 , Neslihan KARACABEY 1 , Serkan TÜRKUÇAR 2, Duran ARSLAN 1

Nadir bir disfaji nedeni: Özofageal Pemfigus Vulgaris

Murat SARIKAYA1, Zeynal DOĞAN 1 , Bilal ERGÜL 1, Levent FİLİK 1 ,Nesibe TAŞER2

Dieulofaloy lezyonunun kombine tedavisi: Olgu sunumu

Şehmus ÖLMEZ 1 , Bünyamin SARITAŞ 2, Mehmet ASLAN 3 , Ahmet Cumhur DÜLGER 1, İbrahim AYDIN 3
Tgv

Bizmopen
GolyTely