TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2014 Özgür Üniversite Nerede ?

Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2014 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Mide ve kolon kanserlerinde metastaz göstergesi olarak serum folat ve vitamin B12 düzeylerininirdelenmesi

Veli ÇAKICI 1 , Elif YORULMAZ 2, Hasan Hüseyin MUTLU 1, Celal ULAŞOĞLU 2, Mehmet ÇELİK 1 , İlyas TUNCER 2 , Hilmi ÇİFTCİ1, Gözde DERVİŞ HAKİM 1 , Hacer Hicran BEYCA 3 , Ebubekir ŞENATEŞ 2

PET incelemede insidental saptanan fokal kolon tutulumu olgularımız

Serdal ÇAKMAK 1, Aliye SOYLU 1 , İsa SEVİNDİR 1 , Yıldız OKUTURLAR 2 , Mustafa UÇAR 2

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları

Yıldız OKUTURLAR 1, Aliye SOYLU 2, Yeşim İNAN 1 , Ömer ŞEKER 1 , Kamala GANJALİYEVA 1, Serdal ÇAKMAK 2 , Buğra ÖZTOSUN 1 , Özlem HARMANKAYA 1 , A. Baki KUMBASAR 1

Gastroskopik incelemede mide polip sıklığı ve bu poliplerin yerleşim, boyut ve histopatolojik özellikleri

Mesut SEZİKLİ1 , Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA 1, Göktuğ ŞİRİN 1 , Fatih GÜZELBULUT 2 , Galip Egemen ATAR 3 , Didem EROĞLU3 , Emre DÖNMEZ 3

Olgu Sunumları


Yetişkin yaşta akut üst gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan Henoch-Schönlein vasküliti, endoskopik bulguları: Olgu sunumu

Ahmet UYANIKOĞLU, Timuçin AYDOĞAN, Haşim NAR, Rıza ALTUNBAŞ, Necati YENİCE

Sfinkterotomi sonrası kanama tedavisinde tam kaplı metal stent: Olgu sunumu

Muhammet Yener AKPINAR, Serkan TORUN, Erkin ÖZTAŞ, Bülent ÖDEMİŞ

Koledok kistlerinden kaynaklanan kolanjiokarsinom: Olgu Sunumları

Gülten CAN SEZGİN1 , Alper YURCİ 1, Eylem SEVİNÇ 2 , Kemal DENİZ 3 , Derya KARADEMİR 4 , Zeki YILMAZ 5

Nazobiliyer drenaja bağlı akut böbrek yetmezliği gelişebilir mi?

Erkin ÖZTAŞ, Nuretdin SUNA, Ufuk Barış KUZU, Orhan ÇOŞKUN, Bülent ÖDEMİŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Ertuğrul KAYAÇETİN
Tgv

Bizmopen
GolyTely