TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2014
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2014 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Mide ve kolon kanserlerinde metastaz göstergesi olarak serum folat ve vitamin B12 düzeylerininirdelenmesi

Veli ÇAKICI 1 , Elif YORULMAZ 2, Hasan Hüseyin MUTLU 1, Celal ULAŞOĞLU 2, Mehmet ÇELİK 1 , İlyas TUNCER 2 , Hilmi ÇİFTCİ1, Gözde DERVİŞ HAKİM 1 , Hacer Hicran BEYCA 3 , Ebubekir ŞENATEŞ 2

PET incelemede insidental saptanan fokal kolon tutulumu olgularımız

Serdal ÇAKMAK 1, Aliye SOYLU 1 , İsa SEVİNDİR 1 , Yıldız OKUTURLAR 2 , Mustafa UÇAR 2

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları

Yıldız OKUTURLAR 1, Aliye SOYLU 2, Yeşim İNAN 1 , Ömer ŞEKER 1 , Kamala GANJALİYEVA 1, Serdal ÇAKMAK 2 , Buğra ÖZTOSUN 1 , Özlem HARMANKAYA 1 , A. Baki KUMBASAR 1

Gastroskopik incelemede mide polip sıklığı ve bu poliplerin yerleşim, boyut ve histopatolojik özellikleri

Mesut SEZİKLİ1 , Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA 1, Göktuğ ŞİRİN 1 , Fatih GÜZELBULUT 2 , Galip Egemen ATAR 3 , Didem EROĞLU3 , Emre DÖNMEZ 3

Olgu Sunumları


Yetişkin yaşta akut üst gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan Henoch-Schönlein vasküliti, endoskopik bulguları: Olgu sunumu

Ahmet UYANIKOĞLU, Timuçin AYDOĞAN, Haşim NAR, Rıza ALTUNBAŞ, Necati YENİCE

Sfinkterotomi sonrası kanama tedavisinde tam kaplı metal stent: Olgu sunumu

Muhammet Yener AKPINAR, Serkan TORUN, Erkin ÖZTAŞ, Bülent ÖDEMİŞ

Koledok kistlerinden kaynaklanan kolanjiokarsinom: Olgu Sunumları

Gülten CAN SEZGİN1 , Alper YURCİ 1, Eylem SEVİNÇ 2 , Kemal DENİZ 3 , Derya KARADEMİR 4 , Zeki YILMAZ 5

Nazobiliyer drenaja bağlı akut böbrek yetmezliği gelişebilir mi?

Erkin ÖZTAŞ, Nuretdin SUNA, Ufuk Barış KUZU, Orhan ÇOŞKUN, Bülent ÖDEMİŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Ertuğrul KAYAÇETİN
Tgv

Bizmopen
GolyTely