TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2014 Özgür Üniversite Nerede ?

Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2014 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


Gastrointestinal sistem lezyonlarının değerlendirilmesinde gastroenterolog ve patolog uyumluluğu ne orandadır?

Yasemin YUYUCU KARABULUT 1 , Rabia BOZDOĞAN ARPACI 1, Yasemin DÖLEK 2 , Firdevs TOPAL 3

Gastroözefageal reflü hastalığı ile diş çürümesi arasındaki ilişki

Buğra ÖZKAN 1 ,Levent FİLİK 2, Osman SAĞLAM 1

Heterotopik gastrik mukozanın sıklığı, klinik önemi ve eşlik eden diğer klinik bulgular

Nurten SAVAŞ, Enver AKBAŞ

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi

Ali Rıza KÖKSAL1  , Meltem ERGÜN 1 , Hüseyin ALKIM 1 , Salih BOĞA 1 , Mehmet BAYRAM 1 , Banu YILMAZ ÖZGÜVEN 2 , Muharrem BATTAL 3 , Canan ALKIM 1

Olgu Sunumları


Sağ lobektomiyle sonuçlanan aberran sağ hepatik kanal zedelenmesi

Muhammet Yener AKPINAR, Serkan TORUN, Erkin ÖZTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Bülent ÖDEMİŞ

Karaciğer kist hidatiğine bağlı gelişen bronkobiliyer fistül: olgu sunumu

Nuretdin SUNA1, Ufuk Barış KUZU 1 , Mahmut YÜKSEL 1 ,Muhammet Yener AKPINAR1 , Selçuk DİŞİBEYAZ 1 , Erkan PARLAK 2

Kolonoskopi ile tanı konulan, endometriozisin sebeb olduğu appendiks invajinasyonu: nadir bir olgu sunumu

Yusuf YÜCEL1, Ahmet ŞEKER1, Abdullah ÖZGÖNÜL1, Alpaslan TERZİ1, Timuçin AYDOĞAN2, Ahmet UYANIKOĞLU2, Reşit ÇİFTÇİ1, Ali UZUNKÖY2

R-CHOP ile remisyon elde edilen ileri evre primer kolon lenfoması

Cem ÇEKİÇ1, Serkan İPEK 1 , Zeynep Zehra GÜMÜŞ 2, Füsun ÖZDEMİRKIRAN 3, Fatih ASLAN 1 , Firdevs TOPAL 1 , Elif SARITAŞ YÜKSEL 1 , Belkıs ÜNSAL 1
Tgv

Bizmopen
GolyTely