TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2014
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2014 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


Gastrointestinal sistem lezyonlarının değerlendirilmesinde gastroenterolog ve patolog uyumluluğu ne orandadır?

Yasemin YUYUCU KARABULUT 1 , Rabia BOZDOĞAN ARPACI 1, Yasemin DÖLEK 2 , Firdevs TOPAL 3

Gastroözefageal reflü hastalığı ile diş çürümesi arasındaki ilişki

Buğra ÖZKAN 1 ,Levent FİLİK 2, Osman SAĞLAM 1

Heterotopik gastrik mukozanın sıklığı, klinik önemi ve eşlik eden diğer klinik bulgular

Nurten SAVAŞ, Enver AKBAŞ

İndetermine koledok darlıklarında fırça sitolojisinin değeri: Şişli Etfal deneyimi

Ali Rıza KÖKSAL1  , Meltem ERGÜN 1 , Hüseyin ALKIM 1 , Salih BOĞA 1 , Mehmet BAYRAM 1 , Banu YILMAZ ÖZGÜVEN 2 , Muharrem BATTAL 3 , Canan ALKIM 1

Olgu Sunumları


Sağ lobektomiyle sonuçlanan aberran sağ hepatik kanal zedelenmesi

Muhammet Yener AKPINAR, Serkan TORUN, Erkin ÖZTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Bülent ÖDEMİŞ

Karaciğer kist hidatiğine bağlı gelişen bronkobiliyer fistül: olgu sunumu

Nuretdin SUNA1, Ufuk Barış KUZU 1 , Mahmut YÜKSEL 1 ,Muhammet Yener AKPINAR1 , Selçuk DİŞİBEYAZ 1 , Erkan PARLAK 2

Kolonoskopi ile tanı konulan, endometriozisin sebeb olduğu appendiks invajinasyonu: nadir bir olgu sunumu

Yusuf YÜCEL1, Ahmet ŞEKER1, Abdullah ÖZGÖNÜL1, Alpaslan TERZİ1, Timuçin AYDOĞAN2, Ahmet UYANIKOĞLU2, Reşit ÇİFTÇİ1, Ali UZUNKÖY2

R-CHOP ile remisyon elde edilen ileri evre primer kolon lenfoması

Cem ÇEKİÇ1, Serkan İPEK 1 , Zeynep Zehra GÜMÜŞ 2, Füsun ÖZDEMİRKIRAN 3, Fatih ASLAN 1 , Firdevs TOPAL 1 , Elif SARITAŞ YÜKSEL 1 , Belkıs ÜNSAL 1
Tgv

Bizmopen
GolyTely