TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2009
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2009 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Dieulafoy lezyonu olgularımızın endoskopik bulguları ve endoskopik tedavi sonuçları

Mustafa YAKUT1, Gülnihan KIRBAŞ2, Arzu YUSİFOVA1, Mehmet BEKTAŞ1, Kubilay ÇINAR1, Ali ÖZDEN1

Kolon poliplerinin tanısında kromo-magnifiye endoskopinin yeri

Mehmet İBİŞ1, Mehmet ARHAN1, Bülent ÖDEMİŞ1, İbrahim Koral ÖNAL1, Yusuf YEŞİL1, Erkan PARLAK1, Meral AKDOĞAN1, Dilek OĞUZ1, Bahattin ÇİÇEK1, Ziflan SAKAOĞULLARI2, Nurgül ŞAŞMAZ1

Türk insanı kolonoskopi işlemine nasıl bakıyor? Kolonoskopi hazırlık rejimine uyumu etkileyen faktörlerin irdelenmesi: Klinik prospektif çalışma

Mustafa YAKUT1, Emine UYSAL2, Gülsevim BEŞİK2, Yeliz ÖZKAN2, Gülnihan KIRBAŞ3, Ali ÖZDEN1

Olgu Sunumları


Anjiyodisplaziye bağlı akut alt GİS kanama ve argon plazma koagülasyon uygulanması

Murat AKYILDIZ, Şencan ACAR, Şule POTUROĞLU, Sadrettin EREZ, Zeynep KARAALİ, Mehmet Burak AKTUĞLU, Mehmet KENDİR

Splenektominin nadir bir komplikasyonu: Gastroperitoneakutanöz fistül

Berna BAYRAKÇI1, Nevin ORUÇ1, Fatih TEKİN1, Nevra ELMAS2, A. Ömer ÖZÜTEMİZ1

Aortoözofageal fistül: Olgu sunumu

Murat AKYILDIZ1, Şencan ACAR1, Tuğcan ALP1, Suat ERUS2, Alper TOKER3

Gastroduodenal tutulumu olan, infliksimab tedavisi ile anaflaktik reaksiyon gelişen kronik fistülizan Crohn hastalığı olgusu

Mustafa YAKUT1, Gülnihan KIRBAŞ2, Hakan BOZKAYA1

Pankreatik pseudokistin mideye spontan drenajının endosonografik değerlendirme esnasında saptanması

Erkin ÖZTAŞ, Yasemin Özderin ÖZİN, Diğdem ÖZER ETİK, Dilek OĞUZ, Erkan PARLAK, Nurgül ŞAŞMAZ

Derleme


Endoskopik ultrasonografinin geleceği: Girişimsel ve tedavi edici endoskopik ultrasonografi

Tan ATTİLA

Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yapılmalı?

Murat KORKMAZ1, Hakan ÜNAL2, Haldun SELÇUK3, Uğur YILMAZ3

Multidedektör BT kolonografi ve sanal kolonoskopi

Kemal ARDA, Nazan ÇİLEDAĞ
Tgv

Bizmopen
GolyTely