TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2015
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2015 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Anemi nedeniyle yapılan gastroskopi ve kolonoskopi sonuçlarının değerlendirilmesi

Mehmet BAYRAM, Ali Rıza KÖKSAL, Salih BOĞA, Hüseyin ALKIM, İlker ŞEN, Canan ALKIM

Papilla biyopsisinin tanısal değeri

Ali Rıza KÖKSAL 1, Hüseyin ALKIM 1 , Salih BOĞA 1, İlker ŞEN 1, Mehmet BAYRAM 1 , Özgür BOSTANCI 2 , Banu YILMAZ ÖZGÜVEN 3, Canan ALKIM 1

Erişkin çölyaklı hastalarımızın klinik değerlendirilmesi

Banu Demet COŞKUN 1, Eylem SEVİNÇ 2, Pınar İPEK 3 , Engin ALTINKAYA 1, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU 1 , Ahmet KARAMAN 1, Hatice KARAMAN 4


Üst gis endoskopi yapılacak hastalarda alarm semptom varlığı ile organik patoloji arasındaki prediksiyon çalışması

Aslı BİLEN1, Hakan DEMİRDAĞ2, Emrullah ERDEM1, Süleyman COŞGUN1, Refik DEMİRTUNÇ1

Olgu Sunumları


Argon plazma koagülasyon ile tedavi edilen gastrik anjiodisplazi: İki olgu sunumu

Şehmus ÖLMEZ 1 , Süleyman SAYAR 2, Ufuk AVCIOĞLU 3, İlyas TENLİK 4

Akut hipokalemik paralizi ve hipofosfatemi ile başvuran Crohn olgu sunumu

Burcu BOZTEPE 1, Orhan SEZGİN 2 , Zeynep Ebru ESER 2 , Serkan YARAŞ 3

Bulbus psododivertikülde mide çıkış obstrüksiyonuna neden olan ve gastroskopi ile mideye alınması sonrası ileus gelişen bezoar: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi (duodenal bezoar)

Ahmet UYANIKOĞLU 1 , Haşim NAR 1 , Yusuf YÜCEL 2 , Ahmet ŞEKER 2, Ferzan AYDIN 1 , Necati YENİCE 1

Rektumda yabancı cisim; intrauterin araç

Zülfükar BİLGE 1 , Efser ÖZTAŞ 2, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN 1 , Erkin ÖZTAŞ 1 , Selçuk DİŞİBEYAZ 1

Derleme


Yeni 22G kor iğnenin etkinliği ve kullanılabilirliğinin araştırılması: Bir prospektif karşılaştırma çalışması

Hucl T, Wee E, Anuradha S, Gupta R, Ramchandani M, Rakesh K, Shrestha R, Reddy DN, Lakhtakia S.
Tgv

Bizmopen
GolyTely