TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2015
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2015 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


Aydın bölgesindeki üst gastrointestinal sistem malignitelerinin özellikleri

Adil COŞKUN1, Serkan BORAZAN1, Vahit YÜKSELEN1, İbrahim METEOĞLU2, İmran KURT ÖMÜRLÜ3, Mehmet Hadi YAŞA1

Özofagusun leiomyomaları

Tülay DİKEN ALLAHVERDİ, Neşet KÖKSAL, Barlas SÜLÜ, Turgut ANUK, Yusuf GÜNERHAN

Perkütan endoskopik gastrostomi uygulamalarındaki tecrübelerimiz

Hakan DEMİRCİ, Güldem KİLCİLER, Kadir ÖZTÜRK, Murat KANTARCIOĞLU, Ahmet UYGUN, Sait BAĞCI

Periampüller bölge tümörlerinin tanısında papil biyopsisi ve endoskopik görünümün rolü: tek merkez deneyimi

Ufuk Barış KUZU, Bülent ÖDEMİŞ, Erkan PARLAK, Selçuk DİŞİBEYAZ, Mustafa KAPLAN, Zeliha SIRTAŞ, Hakan YILDIZ, Nuretdin SUNA, Erkin ÖZTAŞ, Vedat ERKAN, Orhan COŞKUN, Ertuğrul KAYAÇETİN

Olgu Sunumları


Buried bumper sendromunun Savary-Gilliard bujisi ile tedavisi

Şehmus ÖLMEZ1, Bünyamin SARITAŞ2, Mesut AYDIN1, Ergin TURGUT3

Crohn hastalığı ve intestinal tüberküloz birlikteliği

Muhammet Yener AKPINAR1, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN1, Seda YAMAK2, Ertuğrul KAYAÇETİN1

Nadir bir perkütan endoskopik gastrostomi komplikasyonu: mide çıkış obstrüksiyonu

Mete AKIN1, Tolga YALÇINKAYA1, Yaşar TUNA1, Erhan ALKAN2

Yaşlı hastalarda servikal özofagustan yabancı cisim çıkarılması: 2 olgu sunumu

Ahmet UYANIKOĞLU1, Umut SERT2, Hüseyin SERT3, Çiğdem CİNDOĞLU2
Tgv

Bizmopen
GolyTely