TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Agustos 2016
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Agustos 2016 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Gastrointestinal sistem kanamalarında yeni kuşak oral antikoagülan ilaçların yeri

Sema KAYMAZ TAHRA1, Yaşar ÇOLAK2, Ebubekir ŞENATEŞ2, Miraç Vural KESKİNLER1, Hakan DURSUN3, İlyas TUNCER2, Aytekin OĞUZ1

Üst gastointestinal sistemde mezenkimal tümör düşünülen olgularda endosonografik ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçları

Ahmet AYDIN1, Nevin ORUÇ1, Deniz NART2, Ali VERAL2

Çölyak hastalığı; 5 yıllık takip, antikor-patoloji korelasyonu

Nurettin TUNÇ1, Abdurahman ŞAHİN1, Sibel ORHAN2, Mehmet YALNIZ1, Ulvi DEMİREL1, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU1, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU1

Fasciola hepatica: tanısında endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi: tek merkez deneyimi

Muhammet Yener AKPINAR, Bülent ÖDEMİŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkin ÖZTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Ufuk Barış KUZU, Orhan ÇOŞKUN, Adem AKSOY, Vedat ERKAN, Ertuğrul KAYAÇETİN

Olgu Sunumları


Situs inversus totalisli bir hastada terapötik endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi

Nuretdin SUNA1, Selçuk DİŞİBEYAZ1, Ufuk Barış KUZU1, Aydın Şeref KÖKSAL2, Erkin ÖZTAŞ1, Serkan TORUN1, Erkan PARLAK2

Kolanjiyokarsinom ile karışan rekürren piyojenik kolanjit

Mesut AYDIN1, Burak SUVAK1, Ahmet Cumhur DÜLGER1, Abdussamet BATUR2, Dilek ERSİL SOYSAL3, Mahmut ARABUL4

Özofago-gastrik multiple yabancı cisimlerin komplikasyonsuz olarak endoskopik çıkarılması

Süleyman COŞGUN

Balık kılçığına bağlı özofagus intramural hematomu

Şehmus ÖLMEZ1, Ufuk AVCIOĞLU2, Bünyamin SARITAŞ3, İlyas TENLİK4
Tgv

Bizmopen
GolyTely