TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2017
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2017 Sayı 1


Özgün Araştırmalar


Polikistik over sendromlu kadınlarda, Roma III teşhis kriterlerine göre fonksiyonel dispepsi sıklığı

Erol ÇAKMAK1, Fettah ACIBUCU2

Peptik ülserli hastalarda ikinci basamak Helicobacter pylori eradikasyonunda bizmut bazlı 4’lü ve levofloksasin bazlı 3’lü tedavilerin karşılaştırılması: Tek merkezli pilot çalışma

Ahmet UYANIKOĞLU1, Umut SERT2, Çiğdem CİNDOĞLU2

Demir eksikliği ve rektal kanaması olan hastalarda kolonoskopide internal hemoroid oranları

Ufuk DEMİRCİ1, Elmas KASAP2

Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?

Abdurahman ŞAHİN1, Nurettin TUNÇ1, Salih KILIÇ1, Gökhan ARTAŞ2, Ulvi DEMİREL1, Orhan K. POYRAZOĞLU1, İbrahim H. BAHÇECİOĞLU1, Mehmet YALNIZ1

Olgu Sunumları


Ciddi bilirübin yüksekliği ile seyreden hipotiroidi olgusu

Gökhan DİNDAR, Mesut SEZİKLİ, Emre DÖNMEZ

Walled-off nekroz tedavisinde endoskopik nekrozektomi: Olgu sunumu

Muhammet Yener AKPINAR1, Bülent ÖDEMİŞ1, Erkin ÖZTAŞ1, Orhan ÇOŞKUN1, Mustafa KAPLAN1

Retroperitoneal kistik lenfajiom

Orhan ÇOŞKUN1, Muhammet Yener AKPINAR1, Erkin ÖZTAŞ1, Serkan TORUN2, Bülent ÖDEMİŞ1

Güncel Literatür ve Uzman Görüşü


Fleksible endoskop ile özofagustan yassı pil çıkarılması

Hüseyin Sancar BOZKURT
Tgv

Bizmopen
GolyTely