TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2017
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2017 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Alkalen reflü gastritli hastalarda gastrik mukozal değişiklikler ve Helicobacter pylori enfeksiyonu

Enver AKBAŞ

Crohn hastalığının üst gastrointestinal sistem tutulumu: Tek merkez deneyimi

Muhammet Yener AKPINAR, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, İsmail Hakkı KALKAN, Mahmut YÜKSEL, Mustafa KAPLAN, İlyas TENLİK, Özlem AKDOĞAN, Ömer ÖZTÜRK, Ertuğrul KAYAÇETİN

İnflamatuvar barsak hastalığı olan çocuk hastalarımızın değerlendirilmesi

Eylem SEVİNÇ

Kolonoskopik polipektomi takip aralığını önerilenden erken yapmanın yararı var mı?

Mahmut YÜKSEL1, Aydın Şeref KÖKSAL2, İsmail Hakkı KALKAN1, Orhan ÇOŞKUN1, Muhammet Yener AKPINAR1, Meral AKDOĞAN1, Mustafa KAPLAN1, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN1, Bayram YEŞİL1, Erkin ÖZTAŞ1, Zeki Mesut Yalın KILIÇ1, Ertuğrul KAYAÇETİN1

Olgu Sunumları


Ergen erkek çocukta orta özofagusta alışılmamış bir yabancı cisim: fileli kement ile başarılı endoskopik çıkarımı

Burcu GÜVEN, Hacer Fulya GÜLERMAN

Dabigatrana bağlı özofagus ülseri

Hakan Ümit ÜNAL1, Özlem BARUTÇU SAYGILI2, Murat SARUÇ3

Akut pankreatit ile başvuran karaciğer hidatik kistinin endoskopik kist evakuasyonu ile tedavisi

Orhan COŞKUN1, Bülent ÖDEMİŞ1, Mehmet ALPUA2, Erkin ÖZTAŞ1, Muhammet Yener AKPINAR1
Tgv

Bizmopen
GolyTely