TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2017
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2017 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


Alkalen reflü gastrit tanısı ile ursodeoksikolik asit tedavisi almış hastaların tedavi öncesi ve sonrası klinik, endoskopik ve histolojik bulgularının değerlendirilmesi

Halil RAKICI

Koroziv madde hasarlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Seyit UYAR1, Süleyman DOLU1, Mehmet KÖK1, Gökhan KÖKER1, Mutlu ÇATLI1, Feyzi BOSTAN1, Yasin ŞAHİNTÜRK1, Ayhan Hilmi ÇEKİN2

Cerrahi ünitemizde yapılan kolonoskopik polipektomilerin histopatolojik sonuçları

Ayetullah TEMİZ1, Abdülkadir KAYA2

Kolonoskopik polipektomi sonuçlarımızın analizi

Adil COŞKUN, Altay KANDEMİR

Olgu Sunumları


Özofagus skuamoz papillomu

Enver AKBAŞ1, Reskan ALTUN2, Serkan ÖCAL2, Abdullah Emre YILDIRIM2, Murat KORKMAZ2, Haldun SELÇUK2

Duodenumda 5 yıl önce yutulmuş yabancı cisim: Olgu Sunumu

Esin KORKUT1, Yaşar ÖZDENKAYA2, Semih KORKUT3

Gastroskopide tesadüfen tanınan diffüz büyük B hücreli karaciğer lenfoması: Vaka sunumu

1Ahmet Burak TOROS, 2Hüseyin YAŞAR, 3Mehmet Mustafa ÖZLÜ, 4Beşir KESİCİ

ERCP’nin nadir bir komplikasyonu: Subkapsüler hematom

Özlem GÜL UTKU, Bilal ERGÜL, Oktay AYDIN, Dilek OĞUZ
Tgv

Bizmopen
GolyTely