TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2009
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2009 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


Behçet hastalığı ve gastrointestinal amiloidozis

Levent FİLİK, İbrahim BIYIKOĞLU

Olgu Sunumları


Acil ERCP ile tedavi edilen papilla Vateri’ye sıkışmış taşın neden olduğu bir akut biliyer pankreatit vakası

Oğuzhan ÖZTÜRK1, Selçuk DİŞİBEYAZ2, Bülent ÖDEMİŞ2, Metin BAŞARANOĞLU3, Ayşegül ŞENGÜL2, Erkan PARLAK2

Büyük ve geniş saplı kolon poliplerinin endoskopik tedavisinde farklı bir yaklaşım: Olgu sunumu

Mehmet İBİŞ, Oğuz ÖNDER, Murat KEKİLLİ, Yusuf YEŞİL

Bezoar: Olgu sunumu

Murat AKYILDIZ1, Şencan ACAR1, Şule POTUROĞLU1, Sadrettin EREZ1, Muzaffer AKIN2, Baki KUMBASAR3

Caroli hastalığı ve kolanjiokarsinoma

Semih SEZER, Öykü TAYFUR, Ayşegül ŞENGÜL, Yasemin ÖZİN, Erkan PARLAK, Sabite KAÇAR, Dilek OĞUZ, Nurgül ŞAŞMAZ

Duodenumda tubulovillöz adenom: Olgu sunumu

Murat AKYILDIZ1, Ahmet Fikret YÜCEL1, Şencan ACAR1, Şule POTUROĞLU1, Ahmet KOCAKUŞAK2, Haldun SUNAR2

Oddi tümörünü taklit eden bir biliyer fascioliasis olgusu

Öykü TAYFUR, Olga METİN, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK, Bilge TUNÇ DEMİREL, Fatih ŞEN, Dilek OĞUZ, Bülent ÖDEMİŞ, Nurgül ŞAŞMAZ

Kolonun seyrek görülen bir vasküler tümörü: Rektosigmoid hemanjiom

Abdurrahim SAYILIR1, İbrahim Koral ÖNAL1, Sedat CANER1, Erkin ÖZTAŞ1, Yasemin ÖZDERİN ÖZİN1, Zeki Mesut Yalın KILIÇ1, Rıza Sarper ÖKTEN2, Aysel ÜLKER1

Derleme


Perkütan endoskopik gastrostomi

Erdem KOÇAK, Levent FİLİK
Tgv

Bizmopen
GolyTely