TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2018
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2018 Sayı 1


Özgün Araştırmalar


Endoskopik sfinkterotomi sonrası kanama: Tek merkezli retrospektif çalışma

Nuretdin SUNA1, Bülent ÖDEMİŞ2, Selçuk DİŞİBEYAZ3, Erkin ÖZTAŞ2, Ufuk Barış KUZU2, Hakan YILDIZ4, Muhammet Yener AKPINAR2, Diğdem ÖZER ETİK1, Erkan PARLAK5

Yaşlı hasta popülasyonunda perkütan endoskopik gastrostomi

Diğdem ÖZER ETİK, Nuretdin SUNA, Serkan ÖCAL, Haldun SELÇUK

ERCP komplikasyonları; sıklığı, etkileyen faktörler ve yönetimi

Nurettin TUNÇ, Salih KILIÇ, Abdurahman ŞAHİN, Ulvi DEMİREL, Orhan K. POYRAZOĞLU, İbrahim H. BAHÇECİOĞLU, Mehmet YALNIZ

Gastrointestinal semptomlara göre kapsül endoskopinin açıklayıcı gücü ve önemi

Süleyman ORMAN1, Orhan Sami GÜLTEKİN2

Kolonoskopiye bağlı iatrojenik kolon perforasyonu olgularımızın değerlendirilmesi

Tülay DİKEN ALLAHVERDİ, Yusuf GÜNERHAN

Olgu Sunumları


Özellikli hastalarda endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işlemleri, tek merkezli klinik tecrübe

Mesut AYDIN1,3, Emrah ALPER2, Evren KANAT3, Ahmet Cumhur DÜLGER3

Kolonun benign anastomoz darlığında rektal mesalazin tedavisi sonrası endoskopik balon dilatasyonu

Enver AKBAŞ1, Serkan ÖCAL2, Abdullah Emre YILDIRIM2, Reskan ALTUN2, Murat KORKMAZ2, Haldun SELÇUK2

Kolonoskopi ile saptanan intestinal endometriozis: Nadir bir olgu sunumu

Bilge BAŞ1, Bülent DİNÇ2, Nazif Hikmet AKSOY3, Ayhan Hilmi ÇEKİN1
Tgv

Bizmopen
GolyTely