TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2010
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2010 Sayı 1


Özgün Araştırmalar


Gastroözofageal reflü hastalarında özofajit sıklığının ve şiddetinin değerlendirilmesi

Altay ÇELEBİ, Neslihan BOZKURT, Ali Erkan DUMAN, Gökhan DİNDAR, Ömer ŞENTÜRK, Sadettin HÜLAGÜ

Direk perkütan endoskopik jejunostomi (DPEJ): Olgu serisi ve derleme

Cem CENGİZ

Olgu Sunumları


İleoçekal Crohn hastalığının kronolojik seyrinde striktür gelişişiminin endoskopik bulguları

Tankut İLTER, Nevin ORUÇ

Primer anorektal lenfoma, CMV kolit olgusu

Serkan ÖCAL, A. Emre YILDIRIM, Reskan ALTUN, Enver AKBAŞ, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK, Uğur YILMAZ

Klatskin tümörü olgusunda biliyer metalik Y-Stent uygulaması

F. Oğuz ÖNDER, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK, Bülent ÖDEMİŞ, Nurgül ŞAŞMAZ

Özgün Görüntüler ve Sıradışı Uygulamalar


Terminal ileumda polipoid oluşum

Hakan ÜNAL1, Semra KALAYCI2, Murat KORKMAZ2, Nurten SAVAŞ2, Haldun SELÇUK2

İlginç olgu-görüntü örnekleri

Vedat GÖRAL

Derleme


Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi komplikasyonları

Erdem KOÇAK, Levent FİLİK
Tgv

Bizmopen
GolyTely