TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2010
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2010 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


Varise bağlı olmayan üst gastrointestinal sistem kanamasında endoskopik bulgular ve kanamayla ilişkileri

Emrah ALPER1, Behlül BAYDAR2, Cem ÇEKİÇ1, Fatih ASLAN1, Serdar AKÇA2, Belkıs ÜNSAL1

Olgu Sunumları


2 olgu nedeniyle kronik pankreatit akut ataklarında endoskopik tedavi

Fehmi ATEŞ, Serkan YARAŞ, Bünyamin SARITAŞ, Engin ALTINTAŞ, Orhan SEZGİN

“Friedreich ataksili” olguda gastroözofageal reflü bulguları ve nedenleri

Tankut İLTER, Nevin ORUÇ

Asemptomatik duodenal duplikasyon kisti

Reskan ALTUN, Serkan ÖCAL, A. Emre YILDIRIM, Enver AKBAŞ, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK, Uğur YILMAZ

Gastrointestinal stromal tümörü taklit eden sıradışı bir gastrik ektopik pankreas olgusu

Cem CENGİZ1, Dilek OĞUZ2, Yasemin YUYUCU KARABULUT3, Berna SAVAŞ3, İskender ALAÇAYIR4

Ülseratif kolitte “Solucan polipler”

Tankut İLTER, Nevin ORUC

Derleme


Özofagus’un acil problemleri

Erdem KOÇAK

İnflamatuvar barsak hastalıklarında endoskopik izlem: Kime? Ne zaman? Nasıl?

Ahmet TEZEL, Hasan ÜMİT
Tgv

Bizmopen
GolyTely