TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2010
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2010 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


State anxiety in patients referred to endoscopy unit

Adem SEYMEN1, Didem SUNAY1, İbrahim BIYIKOĞLU2, Levent FİLİK2

Nadir bir hemotokezya olgusunda farklı bir tedavi yaklaşımı

A. Emre YILDIRIM, Reskan ALTUN, Serkan ÖCAL, Enver AKBAŞ, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK, Uğur YILMAZ

Boyun USG eşliğinde perkütan iğne biyopsisi ile tanı alan özofagus kanseri: Olgu sunumu

Işılay NADİR1, İsmail KIRBAŞ2, Benan KASAPOĞLU3, Cansel TÜRKAY1

Fecal incontinence due to retrorectal hematoma: Report of a case

Hatim Yahya USLU1, Ahmet Hakan HALİLOĞLU2

Olgu Sunumları


Bilier stent ilişkili duedonal bezoar

Hakan Ümit ÜNAL1, Burçak GÜMÜŞ2, Tuba OLCAY3, Uğur YILMAZ4

Özofagus skuamoz hücreli papillomatosis: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Mustafa YAKUT, Kubilay ÇINAR, Ramazan İDİLMAN, Kadir BAHAR

Özgün Görüntüler ve Sıradışı Uygulamalar


Koledokta semptomatik yabancı cisim

R.Olga METİN, Erkan PARLAK, Bülent ÖDEMİŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ

Derleme


Gastrointestinal sistem kanserlerinin evrelemesinde endoskopik ultrasonografi

Mehmet BEKTAŞ1, Manoop S BHUTANI2

Akut pankreatitde tedavi

Selçuk DİŞİBEYAZ

Endoskopi/Kolonoskopide bilinçli sedasyon ve deksmedetomidin

Burhanettin USTA1, Cansel TÜRKAY2, Safinaz KARABAYIRLI1

Güncel Literatür ve Uzman Görüşü


Kötü hazırlanmış kolonu hızlı temizleyen yeni geliştirilmiş bir cihaz

Yücel ÜSTÜNDAĞ
Tgv

Bizmopen
GolyTely