TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Nisan 2011
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Nisan 2011 Sayı 1


Özgün Araştırmalar


İnoperabl Klatskin tümörlü hastaların endoskopik tedavi ile uzun dönem sonuçları

Mustafa ÇELİK1, Emrah ALPER1, Behlül BAYDAR2, Mahmut ARABUL1, Zafer BUYRAÇ1, Fatih CANTÜRK1, Altay KANDEMİR1, Serdar AKÇA2, Belkıs ÜNSAL1

Periampuller divertikül ERCP’de pankreatiti artırır kanamayı arttırmaz

H. Mehmet SÖKMEN, Kamil ÖZDİL, Abdurrahman ŞAHİN, Resul KAHRAMAN, Bilgehan YÜZBAŞIOĞLU, Turan ÇALHAN, Hakan DEMİRDAĞ, Adil NİĞDELİOĞLU

Aktif özofagus varis kanamasının kontrolünde farmakolojik tedavi ve endoskopik band ligasyonu kombinasyonunun etkinliği

Mustafa ÇELİK, Emrah ALPER, Zafer BUYRAÇ, Mahmut ARABUL, Altay KANDEMİR, Fatih ASLAN, Nafi YAZICIOĞLU, Belkıs ÜNSAL

Primeri bilinmeyen karaciğer metastazlarında ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi

Elmas KASAP1, Hafize KURT2, Semin AYHAN3, Hakan YÜCEYAR1

Olgu Sunumları


Disfaji şikayeti ile gelen idiopatik hipofarinks ülseri, olgu sunumu

Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA2, Fatih GÜZELBULUT1, Erol EGELİ3, Ayşe Oya KURDAŞ ÖVÜNÇ1

Malign özofagus darlığı olgusunda multipl stent uygulaması

Mustafa YAKUT, Kubilay ÇINAR, Ramazan İDİLMAN, Kadir BAHAR

Tedavisiz üç yıllık takiplerinde belirgin progresyon göstermeyen taşlı yüzük hücreli mide kanseri olgusu

Kamil ÖZDİL1, Abdurrahman ŞAHİN1, Resul KAHRAMAN1, Hakan DEMİRDAĞ1, Turan ÇALHAN1, Bilgehan YÜZBAŞIOĞLU1, Suat KILIÇ2, Hakan KARABULUT3, H. Mehmet SÖKMEN1

Bulbus ülseri her zaman benign bir hastalık olmayabilir

Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Mesut SEZİKLİ2, M. Tahir ORUÇ3, Alp Mustafa GÜNAY4, Fatih GÜZELBULUT1, Hakan DEMİRCİ5

Rezeke hepatosellüler karsinomalı sirotik hastada nadir üst GİS kanama sebebi: Tümör nüksüne bağlı duodenum invazyonu

Nalan Gülşen ÜNAL1, Nevin ORUÇ1, Ömer ÖZÜTEMİZ1, Başak DOĞANAVŞARGİL2, Oktay TEKEŞİN1

Radyofrekans ablasyon sonrası gelişen iki nadir komplikasyon

A. Emre YILDIRIM1, Reskan ALTUN1, Demet FIRAT KAYA2, Serkan ÖCAL1, Enver AKBAŞ1, Murat KORKMAZ1, Haldun ŞELÇUK1, Uğur YILMAZ1

Klatskin tumor presented with melena and jaundice: interesting case with hemobilia

Diğdem ÖZER ETİK, Öykü Tayfur YÜREKLİ, Bülent ÖDEMİŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK

Nadir bir alt gastrointestinal kanama nedeni: Rektal varisler

Fehmi ATEŞ1, Bünyamin SARITAŞ1, Serkan YARAŞ1, Burcu BOZTEPE2, Engin ALTINTAŞ1, Orhan SEZGİN1

Özgün Görüntüler ve Sıradışı Uygulamalar


Rektumda siyah noktasal görünüm

Hakan Ümit ÜNAL1, Ümit SEÇMEN2, Murat KORKMAZ3, Uğur YILMAZ3

Derleme


Pankreasın kistik neoplazilerinde endoskopik ultrasonografi

Mehmet BEKTAŞ
Tgv

Bizmopen
GolyTely