TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Ağustos 2011
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Ağustos 2011 Sayı 2


Özgün Araştırmalar


İrritabl barsak sendromu ve kolonoskopi

Elmas KASAP1, Hüseyin Salih SEMİZ2, Emre GERÇEKER1, Hakan YÜCEYAR1

Endoskopi öncesi anksiyete derecesinin hasta toleransı ve sedatif dozu üzerine etkisi

Hakan Ümit ÜNAL1, Murat KORKMAZ1, Gamze ÖZÜÇÜRÜMEZ2, Seniz SARITAŞ3, Haldun SELÇUK1, Hülya GÖNEN4, Uğur YILMAZ5

Hastalar sedasyonsuz üst gastrointestinal endoskopiyi gerçekte olduğundan daha zor olarak zannetmektedir

Ebubekir ŞENATEŞ1, Yaşar ÇOLAK2, Süleyman COŞGUN1, Mustafa Erhan ALTUNÖZ1, Yusuf YILMAZ3, Oğuzhan ÖZTÜRK2, Ayşe Oya KURDAŞ ÖVÜNÇ1

Orta Anadolu bölgesinde gastrik polip prevalansı ve histopatolojik durumları

Ahmet KARAMAN1, Kemal DENİZ2, Hatice KARAMAN3, Şebnem GÜRSOY1, Mevlüt BAŞKOL1, Kadri GÜVEN1, Ömer ÖZBAKIR1, Mehmet YÜCESOY1

Olgu Sunumları


Akut pankreatiti takiben abondan gastrointestinal sistem kanaması: Olgu sunumu

İbrahim SAKÇAK1, Barış Doğu YILDIZ1, Sabri ÖZDEN1, Akın BOSTANOĞLU1, Nevzat AKDOĞAN2, Mehmet Fatih AVŞAR1,3

Tetrasikline başlı özofajit

Ahmet UYANIKOĞLU1, Muharrem COŞKUN1, Doşan Nasır BİNİCİ2, Seçil ASLAN3

Asetil salisilik asit kullanımına bağlı oluşan ileoçekal valv ülserleri ve deformasyonu sonucunda gelişen çekumda çift lümen görünümü

Erkin ÖZTAŞ, Meral AKDOĞAN, Diğdem ÖZER ETİK, İsmail Hakkı KALKAN, Abdurrahim SAYILIR, Sedef KURAN, Burçak KAYHAN

Mallory-Weiss sendromunun argon plazma koagülasyonu ile tedavisi

Mehmet BEKTAŞ1, Esin KORKUT1, Ramazan İDİLMAN1, Onur KESKİN1, Yusuf ÜSTÜN1, Vikas GUPTA2, Kadir BAHAR1

Sigmoid özofaguslu bir olguda akalazya balon dilatasyonu

Mete AKIN, Mehmet İŞLER, Yıldıran SONGÜR, Gökhan AKSAKAL

Nadir bir kronik diyare nedeni: Mantle Cell lenfoma ve eşlik eden multiple myelom olgusu

Işılay NADİR1, Cansel TÜRKAY1, Meral SÖZEN1, Özlem BALÇIK2, Sibel YENİDÜNYA3, Ali KOŞAR2

Olgu sunumu: Servikal özofagusta dev inlet patch

Ahmet UYANIKOĞLU1, Muharrem COŞKUN1, Doğan Nasır BİNİCİ2, Yunus İlyas KİBAR2

Özgün Görüntüler ve Sıradışı Uygulamalar


Özofagus buji dilatasyonu sırasında görülen bir komplikasyon, kılavuz telin mide içerisinde düğümlenmesi

Burçak Evren TAŞDOĞAN, Yüksel GÜMÜRDÜLÜ
Tgv

Bizmopen
GolyTely