TGV

Bu web sitesi sadece sağlık profesyonelleri içindir.

Sağlık profesyoneli misiniz?

Endoskopi Dergisi
Aralık 2011
Get Adobe Flash player

Bu kitaplardan edinmek
için lütfen bizi arayınız.
0312 362 07 87

Get Adobe Flash player

Aralık 2011 Sayı 3


Özgün Araştırmalar


Yaşlı hastalarda endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi işleminin etkinlik ve güvenilirliği

Mustafa ÇELİK, Altay KANDEMİR, Mahmut ARABUL, Emrah ALPER, Hüseyin Sinan AKAY, Zafer BUYRAÇ, Fatih ASLAN, Belkıs ÜNSAL

Billroth II gastrektomili hastalarda koledok taşlarının temizlenmesi için kısmi biliyer sfinkterotomi ile birlikte “large” balon dilatasyonun etkinliği

Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK, Bülent ÖDEMİŞ, Diğdem ÖZER ETİK, Olga METİN, Semih SEZER, Nurgül ŞAŞMAZ, Burhan ŞAHİN

Kan nötrofil/lenfosit oranının eroziv özofajitle ilişkisi

Fehmi ATEŞ1, Serkan YARAŞ1, Bünyamin SARITAŞ1, Engin ALTINTAŞ1, Orhan SEZGİN1, Gülhan OREKİCİ2

Dispepsili hastalarda gastroskopik biyopsi ile ilişkili şikayetler, 3 gün proton pompa inhibitörü uygulanmasıyla azalır mı?

Mesut SEZİKLİ1, Züleyha AKKAN ÇETİNKAYA1, Fatih GÜZELBULUT2, Ali Tüzün İNCE3, Selvinaz ÖZKARA4, Oya ÖVÜNÇ KURDAŞ5

Portal gastropatili hastalarda beta-2 mikroglobulin ve Helikobakter pilori ilişkisi

İbrahim BIYIKOĞLU, Levent FİLİK

Olgu Sunumları


Kolonoskopik olarak tedavi edilen masif divertiküler kanama

Hüseyin ALKIM

Endosonografi ile tanı konulan ektopik pankreas: Olgu sunumu

Ahmet UYANIKOĞLU, Filiz AKYÜZ, Fatih ERMİŞ, Kadir DEMİR

Polipektomi sonrası kanamada endoskopik bant ligasyonunun kullanımı

Mehmet BEKTAŞ1, Onur KESKİN1, Esin KORKUT1, Yusuf ÜSTÜN1, Vikas GUPTA2, Hatice ANIKTAR1, Hülya ÇETİNKAYA1, Kadir BAHAR1, İrfan SOYKAN1

İntrahepatik safra yolları ile ilişkisi gösterilen piyojenik karaciğer abselerinin endoskopi nazo-biliyer kateter ile drenajı

Erkin ÖZTAŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Erkan PARLAK, Bülent ÖDEMİŞ, İsmail Hakkı KALKAN, Diğdem ÖZER ETİK, Rahşan Olga METİN, Fatih Oğuz ÖNDER

İnfliximab ile tedavi edilen ankilozan spondilitli bir hastada kolon kanseri: Anti-TNF tedavinin olası bir ciddi yan etkisi

Soner ŞENEL1,2, Veli ÇOBANKARA3,4, Uğur KARASU3, Ufuk KUTLUANA3,5, Saadettin KILIÇKAP1,6

Güncel Literatür ve Uzman Görüşü


Baş boyun kanser hastalarında yeni genişş çaplı bir trokarın introducer tekniği ile perkutan endoskopik gastrostomi için uygulanımı

Yücel ÜSTÜNDAĞ
Tgv

Bizmopen
GolyTely