Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde saptanan çift ektopik pankreas dokusu


Double ectopic pankreatic tissue revealed at the upper gastrointestinal endoscopy


Firdevs TOPAL1, Sabiye AKBULUT2, Elif SARITAŞ YÜKSEL1, Nurullah İLHAN1, Fatih Esad TOPAL3

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 3Acil Tıp Bilim Dalı, İzmir,
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Anahtar Kelimeler:  

Keywords:  

Makale PdfEndoskopi künye


Özet

55 yaşında, erkek hasta. Dispeptik yakınmaları nedeniyle üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapıldı. Mide atrumunda, polipoid görünümde ve üzeri normal mukoza ile kaplı, ortası çökük, etrafı kabarık, temiz yüzeyli 2x3 cm çaplarında, yan yana duran, çift ektopik pankreas dokusu izlendi (Resim 1). Tanı amaçlı radyal endosonografi (EUS) yapıldı. Lezyonun 3.tabakadan (submukoza) kaynaklanması, eko paterninin heterojen olması, pankreas kanalının görülmesi (Resim 2) ile ektopik pankreas tanısı kondu. Ektopik pankreas (EP), gastrointestinal sistemin herhangi bir lokalizasyonunda görülebilen konjenital bir anomalidir. Midede EP sık görülmeyen gastrik sumukozal lezyonlardır. Genellikle mide antrumunda, büyük kurvatur yerleşimli ve çoğunlukla asemptomatiktir. Üst GİS endoskopisi sırasında tesadüfen saptanırlar. Asemptomatik olmasına rağmen; bazen dispeptik yakınmalar, kanama, pankreatit ve kanser gelişimi ile kendini göstermektedir (1,2). Üst GİS’de tek EP olguları bildirilmiş olmakla birlikte; çift EP olgu sunumu oldukça nadirdir.


Abstract

 


Giriş

 


Olgu

 


Gereç ve Yöntem

 


Bulgular

 


Sonuçlar

 


Tartışma

 


Kaynaklar

1. Uğur Kantar F, Akarsu M, Atılla K, et al. Ectopic pancreas presenting with intractable diarrhea: case report. Turk J Gastroenterol 2011;22:426-9.
2. Misheva B, Hajjar R, Chapdelaine H, et al. Ectopic jejunal pancreas with pancreatitis mistaken for a post-transplant lymphoproliferative disease in an immunosuppressed kidney transplant patient. J Surg Case Rep 2018;2018:ryj259.