Ağustos 2014

Ağustos 2014 / (22 - 2)

Sfinkterotomi sonrası kanama tedavisinde tam kaplı metal stent: Olgu sunumu

Sayfa Numaraları
44-45
Yazarlar
Muhammet Yener AKPINAR, Serkan TORUN, Erkin ÖZTAŞ, Bülent ÖDEMİŞ
Kurumlar
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özet
Sfinkterotomi sonrası oluşan kanamalar %1,2 sıklıkta izlenir. Kanamaların prezentasyonu kendi kendini sınırlayan kanamalardan hayatı tehdit eden kanamalara kadar değişir. Farklı endoskopik tedavi yöntemleri denenebilir. Tam kaplı metal stentler, diğer yöntemlerin etkisiz kaldığı ciddi kanamalarda hemostazı sağlarlar.
Anahtar Kelimeler
Kanama, metal stent, sfinkterotomi
Giriş
Sfinkterotomi sonrası kanama, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) sonrası sık izlenilmeyen bir komplikasyondur. İnsidansı %1,2 olan bu komplikasyon hastaların yarısında işlemden hemen sonra oluşurken diğer yarısında yirmi dört saatten birkaç güne kadar uzanan bir zaman diliminde meydana gelir (1,2). Kanamaların çoğu spontan durmaktadır, bununla beraber hastaların bir kısmında kanama daha ciddi düzeylerde olabilir. Sfinkterotomi sonrası oluşan kanamalarda tedavi seçenekleri arasında balon tamponad, dilüe epinefrin injeksiyonu, heater prob ya da bipolar koagülasyon ve endoskopik klipsler yer alır (3). Tam kaplı metal stentler ise yeni bir tedavi seçeneği olarak son yıllarda kullanılmaya başlanılmıştır.
Olgu
Terapötik biliyer endoskopi ilk kullanılmaya başlandığında en çok korkulan komplikasyon olan kanama, artan deneyim ve ileri tekniklerin kullanılmasıyla beraber ERCP?nin sık izlenilmeyen bir komplikasyonu haline gelmiştir. Sfinkterotomi sonrası oluşan kanamaların klinik yansıması farklı düzeylerde olabilir. Çoğu kanama epizodu klinik olarak anlamlı değildir, bununla beraber bazı kanamalar ciddi transfüzyon desteği gerektirebilecek kadar ağır olabilir. Sfinkterotomi sonrası kanamaların kabul edilen evrelemesi şöyledir: Hafif kanamalarda hemoglobin 3 gr/dl?den az düşer ve transfüzyon ihtiyacı olmaz. Orta düzeyde kanamalarda transfüzyon ihtiyacı 4 üniteyi geçmez ve cerrahi ya da anjiyografik müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Ağır kanamalarda ise 5 ve üstünde transfüzyon ihtiyacı oluşur ve cerrahi ya da anjiyografik müdahale gerekir (4). Sfinkterotomi sonrası oluşan kanamanın öngörülmesi amacıyla bazı risk faktörleri tanımlanılmıştır. Retrospektif çalışmalarda uzamış protrombin zamanı ve işlem esnasında kanamanın görülmesi risk faktörleri olarak izlenirken (5) prospektif çalış-malarda işlem öncesi koagülopati, kolanjit varlığı ve işlem esnasında kanama risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir (6). Tam kaplı metal stent uygulaması sfinkterotomi sonrası kanamaların tedavisinde Pisa ve arkadaşları tarafından 2010 yılında uygulanılmaya başlanılmıştır (7). Metal stent kanama bölgesinde tamponad etkisiyle ilave bir terapötik yaklaşım seçeneği sunar. Stent çapı, stentin koledok ya da duodenuma migrasyonuna engel olacak şekilde yeterli genişlikte olmalı-dır. Kanamanın durduğunun görülmesi stent çıkarılması için yeterli bir kriter olarak kabul edilir, bununla beraber stentin en fazla 2-4 hafta içinde çıkarılması önerilir (8). Literatürde epinefrin injeksiyonu ve balon tamponad gibi konvansiyonel yöntemlerle kanaması durmayan hastalara uygulandığı görülen bu yöntem kanamayı etkili bir şekilde durdurmaktadır.
Tartışma
Terapötik biliyer endoskopi ilk kullanılmaya başlandığında en çok korkulan komplikasyon olan kanama, artan deneyim ve ileri tekniklerin kullanılmasıyla beraber ERCP?nin sık izlenilmeyen bir komplikasyonu haline gelmiştir. Sfinkterotomi sonrası oluşan kanamaların klinik yansıması farklı düzeylerde olabilir. Çoğu kanama epizodu klinik olarak anlamlı değildir, bununla beraber bazı kanamalar ciddi transfüzyon desteği gerektirebilecek kadar ağır olabilir. Sfinkterotomi sonrası kanamaların kabul edilen evrelemesi şöyledir: Hafif kanamalarda hemoglobin 3 gr/dl?den az düşer ve transfüzyon ihtiyacı olmaz. Orta düzeyde kanamalarda transfüzyon ihtiyacı 4 üniteyi geçmez ve cerrahi ya da anjiyografik müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Ağır kanamalarda ise 5 ve üstünde transfüzyon ihtiyacı oluşur ve cerrahi ya da anjiyografik müdahale gerekir (4). Sfinkterotomi sonrası oluşan kanamanın öngörülmesi amacıyla bazı risk faktörleri tanımlanılmıştır. Retrospektif çalışmalarda uzamış protrombin zamanı ve işlem esnasında kanamanın görülmesi risk faktörleri olarak izlenirken (5) prospektif çalış-malarda işlem öncesi koagülopati, kolanjit varlığı ve işlem esnasında kanama risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir (6). Tam kaplı metal stent uygulaması sfinkterotomi sonrası kanamaların tedavisinde Pisa ve arkadaşları tarafından 2010 yılında uygulanılmaya başlanılmıştır (7). Metal stent kanama bölgesinde tamponad etkisiyle ilave bir terapötik yaklaşım seçeneği sunar. Stent çapı, stentin koledok ya da duodenuma migrasyonuna engel olacak şekilde yeterli genişlikte olmalı-dır. Kanamanın durduğunun görülmesi stent çıkarılması için yeterli bir kriter olarak kabul edilir, bununla beraber stentin en fazla 2-4 hafta içinde çıkarılması önerilir (8). Literatürde epinefrin injeksiyonu ve balon tamponad gibi konvansiyonel yöntemlerle kanaması durmayan hastalara uygulandığı görülen bu yöntem kanamayı etkili bir şekilde durdurmaktadır.
Kaynaklar
1. Williams EJ, Taylor S, Fairclough P, et al. Risk factors for complication following ERCP; results of a large-scale, prospective multicenter study. Endoscopy 2007;39:793-801. 
2. Freeman ML, Nelson DB, Sherman S, et al. Complication of endoscopic biliary sphincterotomy. N Engl J Med 1996;335:909-18. 
3. Ferreira LE, Baron TH. Post-sphincterotomy bleeding: Who, what, when, and how. Am J Gastroenterol 2007;102:2850-8. 
4. Cotton PB, Lehman G, Vennes J, et al. Endoscopic sphincterotomy complications and their management: An attempt at consensus. Gastrointest Endosc 1991;37:383-93. 
5. Nelson DB, Freeman ML. Major hemorrhage from endoscopic sphincterotomy: risk factor analysis. J Clin Gastroenterol 1994;19:283-7. 
6. Christensen M, Matzen P, Schulze S, Rosenberg J. Complication of ERCP: a prospective study. Gastrointest Endosc 2004;60:721-31. 
7. Di Pisa M, Tarantino I, Barresi L, et al. Placement of covered self-expandable metal biliary stent for the treatment of severe postsphincterotomy bleeding: outcomes of two cases. Gastroenterol Res Pract 2010;2010:138748. 
8. Shah JN, Marson F, Binmoeller KF. Temporary self-expandable metal stent placement for treatment of post-sphincterotomy bleeding. Gastrointest Endosc 2010;72:1274-8.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum