Ağustos 2014

Ağustos 2014 / (22 - 2)

Nazobiliyer drenaja bağlı akut böbrek yetmezliği gelişebilir mi?

Sayfa Numaraları
51-52
Yazarlar
Erkin ÖZTAŞ, Nuretdin SUNA, Ufuk Barış KUZU, Orhan ÇOŞKUN, Bülent ÖDEMİŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ, Ertuğrul KAYAÇETİN
Kurumlar
Turkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara
Özet
Nazobiliyer drenaj başlıca; akut süpüratif kolanjit, safra yollarına açılmış kist hidatik, postoperatif safra kaçakları ve kolestaz ilişkili özellikle kaşıntı gibi semptomların giderilmesinde tercih edilen endoskopik drenaj metodlarından biridir. Nazobiliyer drenajın çeşitli avantajlarının yanında, işlem süresini uzatması, oral kaviteden nazal yola geçirirken nadir de olsa zedelenmeye sebep olması, uyumsuz hastalarda kateterin yerinden çıkması ve hastada rahatsızlık hissi oluşturması gibi dezavantajları söz konusudur. Ancak nazobiliyer drenaj nedeniyle akut böbrek yetmezliği gelişimi ile ilgili literatürde bir veri yoktur. Burada koledok distalde muhtemel malign darlık ön tanısı ile nazobiliyer drenaj konulup cerrahiye refere edilen ancak bu süreçte aşırı biliyer drenaj ilişkili akut böbrek yetmezliği gelişen olguyu sunuyoruz.
Anahtar Kelimeler
Nazobiliyer drenaj, akut böbrek yetmezliği
Giriş
Nazobiliyer drenaj (NBD) tekniği, 1976?dan beri obstrüktif sarılık tedavisinde kullanılmaktadır (1). Günümüzde NBD başlıca; akut süpüratif kolanjit, safra yollarına açılmış kist hidatik, postoperatif safra kaçakları ve kolestaz ilişkili özellikle kaşıntı gibi semptomların giderilmesinde tercih edilen endoskopik drenaj metodlarından biridir (2,3). NBD kateteri konulan hastalarda, günlük safra miktarının takibine olanak vermesi, tıkanma durumunda serum fizyolojik ile yıkanabilmesi, radyoopak madde verilerek tekrar işleme gerek kalmadan safra drenajının kontrolüne imkan tanıması ve biliyer sistemden çıkartılması için endoskopik işleme gerek duyulmaması biliyer stentlere göre üstün yanlarıdır. NBD, endoskopik sfinkterotomi (ES) yapılarak veya yapılmadan uygulanabilir (4,5). Dezavantajları ise; işlem süresini uzatması, oral kaviteden nazal yola geçirirken nadir de olsa zedelenmeye sebep olması, uyumsuz hastalarda kateterin yerinden çıkması ve hastada rahatsızlık hissi oluşturması olarak sıralanabilir (4,5). Burada sarılık ve şiddetli kaşıntı nedeniyle kliniğimize başvuran ve yapılan endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) esnasında distal koledokta muhtemel malign darlık saptanarak NBD konulan, takip eden süreçte akut böbrek yetmezliği gelişen olguyu sunuyoruz.
Olgu
Normalde karaciğerden duodenuma günlük 600 - 1200 ml safra salınmaktadır (6). Bunun yanında olgumuzda olduğu gibi günlük nazobiliyer drenajın yaklaşık 3.5 litreye ulaşabileceği ile ilgili literatürde herhangi bir veriye rastlanmamıştır. NBD?ın en önemli dezavantajları kateterin yerinden çıkması ve hasta konforunu bozması olmakla birlikte olgumuz NBD konulan olguların drenaj açısından yakın takip edilmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu olguda olduğu gibi drenaj miktarı beklenmedik derecede yüksek olabilir ve parenteral hidrasyon gerektirebilir. Enterasan bir şekilde, sıklıkla akut süpüratif kolanjit olgularında septik şok ve bununla ilişkili renal fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi amaçlı kullanı-lan NBD (7), olgumuzda olduğu gibi akut renal yetmezliğin sebebi olabilir.
Tartışma
Normalde karaciğerden duodenuma günlük 600 - 1200 ml safra salınmaktadır (6). Bunun yanında olgumuzda olduğu gibi günlük nazobiliyer drenajın yaklaşık 3.5 litreye ulaşabileceği ile ilgili literatürde herhangi bir veriye rastlanmamıştır. NBD?ın en önemli dezavantajları kateterin yerinden çıkması ve hasta konforunu bozması olmakla birlikte olgumuz NBD konulan olguların drenaj açısından yakın takip edilmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu olguda olduğu gibi drenaj miktarı beklenmedik derecede yüksek olabilir ve parenteral hidrasyon gerektirebilir. Enterasan bir şekilde, sıklıkla akut süpüratif kolanjit olgularında septik şok ve bununla ilişkili renal fonksiyon bozukluklarının düzeltilmesi amaçlı kullanı-lan NBD (7), olgumuzda olduğu gibi akut renal yetmezliğin sebebi olabilir.
Kaynaklar
1. Nagai N, Toki F, Oi I, et al. Continuous endoscopic pancreatocholedochal catheterization. Gastrointest Endosc 1976;23:78-81. 
2. Sharma BC, Reddy RS, Garg V. Endoscopic management of hepatic hydatid cyst with biliary communication. Dig Endosc 2012;24:267-70. 
3. Yang J, Peng JY, Pang EJ, Chen W. Efficacy of endoscopic nasobiliary drainage for the prevention of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis and cholangitis after repeated clearance of common bile duct stones: Experience from a Chinese center. Dig Endosc 2013;25:453-8. 
 4. Horiuchi A, Nakayama Y, Kajiyama M, et al. Biliary stenting in the management of large or multiple common bile duct stones. Gastrointest Endosc 2010;71:1200-3.e2. 
 5. Park DH, Kim MH, Lee SK, et al. Endoscopic sphincterotomy vs. endoscopic papillary balloon dilation for choledocholithiasis in patients with liver cirrhosis and coagulopathy. Gastrointest Endosc 2004;60:180-5. 
6. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology, WB Saunders Comp., USA, 2000. 7. 7. Lai ECS, Paterson IA, Tam PC, et al. Severe acutecholangitis: The role of emergency nasobiliarydrainage. Surgery 1990;107:268-72.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum