Aralık 2014

Aralık 2014 / (22 - 3)

R-CHOP ile remisyon elde edilen ileri evre primer kolon lenfoması

Sayfa Numaraları
76-78
Yazarlar
Cem ÇEKİÇ1, Serkan İPEK 1 , Zeynep Zehra GÜMÜŞ 2, Füsun ÖZDEMİRKIRAN 3, Fatih ASLAN 1 , Firdevs TOPAL 1 , Elif SARITAŞ YÜKSEL 1 , Belkıs ÜNSAL 1
Kurumlar
Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, 2 İç Hastalıkları Kliniği, 3 Hematoloji Kliniği, İzmir
Özet
Ekstranodal lenfomaların, yaklaşık 1/3?ü gastrointestinal sistem yerleşim göstermekle beraber gastrointestinal sistem lenfomalarının %10-20?si kolonda bulunur. Primer kolorektal lenfomalar tüm kolon malignensilerinin %0.1-0.5?ni oluşturur. En sık rastlanılan histolojik tip diffüz büyük B hücreli non-Hodgkin lenfomadır. Erkeklerde kadınlara göre iki kat fazla görülür, sıklıkla 6. ve 7. dekatlarda karşılaşılır. Karın ağrısı ve kilo kaybı en yaygın belirtileri olup tanı konulduğunda genellikle lokal ileri evreler söz konusudur. Tedavi yaklaşımları tek başına cerrahi veya kemoterapi olabileceği gibi multimodal tedavi seçenekleri de tercih edilebilmektedir. Bu olgu sunumunda karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleri ile başvuran ve kolonda non-Hodgkin lenfoma saptanan literatür verilerine kıyasla oldukça erken yaştaki hastanın tanı ve tedavisini irdelemeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler
 Kolon, lenfoma, R-CHOP
Giriş
Kolon lenfomaları, mide ve ince barsak lenfomalarından sonra gastrointestinal sistem (GİS) lenfomaları içinde 3. sıklıkta görülmektedir (1). Karın ağrısı ve kilo kaybı gibi non-spesifik semptomlar nedeni ile sıklıkla geç tanı konulmaktadır. Kolorektal lenfomalar lenfatik doku zenginliği nedeni ile sıklıkla çekumda ve daha az sıklıkla rektumda yerleşmektedir (2). Etiyolojik faktörler net olarak bilinmemekle beraber, immün süpresif durumlar, insan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu ve organ nakli sonrası görülme sıklığının arttığı bilinmektedir (3). Prognozun ana belirleyicisi tanı anındaki hastalık evresi olmakla beraber 5 yıllık sağ kalım oranı %67?dir (4).
Olgu
Her ne kadar cerrahi prosedürlerin tümör evresinin belirlenmesi, prognostik ön görü veya tümör perforasyonu gibi komplikasyonları önleyici özellikleri olsa da kolorektal lenfomaların tedavisinde cerrahi yaklaşımların yeri tam olarak belirlenememiştir (5). Genellikle cerrahi tedavi seçenekleri erken evre hastalıkta tercih edilmekte olup dissemine hastalık varlığında kemoterapi veya kemoterapi ve cerrahi yöntemlerin birlikte uygulandığı multimodal tedavi yaklaşımları kabul görmektedir. Radyoterapi ise az sayıda seçilmiş vakalar için uygulanmaktadır (6). Son yıllarda anti-CD 20 monoklonal antikor olan rituksimabın lenfoma tedavisine girmesi ile oldukça kemosensitif olan bu tümörlerde tedavi başarısı artmış ve cerrahi tedavi gereksinimleri azaltmıştır (7). Sonuç olarak oldukça nadir de olsa karın ağrısı ve kilo kaybı gibi şikayetler ile baş vuran, yapılan incelemede kolorektal kitle saptanan ve özellikle kitle komşuluğunda genişlemiş lenf nodları izlenen olgularda lenfoproliferatif malignitelerin de akılda tutulmasının yararlı olacağı unutulmamalıdır.
Tartışma
Her ne kadar cerrahi prosedürlerin tümör evresinin belirlenmesi, prognostik ön görü veya tümör perforasyonu gibi komplikasyonları önleyici özellikleri olsa da kolorektal lenfomaların tedavisinde cerrahi yaklaşımların yeri tam olarak belirlenememiştir (5). Genellikle cerrahi tedavi seçenekleri erken evre hastalıkta tercih edilmekte olup dissemine hastalık varlığında kemoterapi veya kemoterapi ve cerrahi yöntemlerin birlikte uygulandığı multimodal tedavi yaklaşımları kabul görmektedir. Radyoterapi ise az sayıda seçilmiş vakalar için uygulanmaktadır (6). Son yıllarda anti-CD 20 monoklonal antikor olan rituksimabın lenfoma tedavisine girmesi ile oldukça kemosensitif olan bu tümörlerde tedavi başarısı artmış ve cerrahi tedavi gereksinimleri azaltmıştır (7). Sonuç olarak oldukça nadir de olsa karın ağrısı ve kilo kaybı gibi şikayetler ile baş vuran, yapılan incelemede kolorektal kitle saptanan ve özellikle kitle komşuluğunda genişlemiş lenf nodları izlenen olgularda lenfoproliferatif malignitelerin de akılda tutulmasının yararlı olacağı unutulmamalıdır.
Kaynaklar
1. Times M. Colorectal lymphoma. Clin Colon Rectal Surg 2011;24:135-41.
2. Stanojevic GZ, Nestorovic MD, Brankovic BR, et al. Primary colorectal lymphoma: An overview. World J Gastrointest Oncol 2011;3:14-8.
3. Wong MT, Eu KW. Primary colorectal lymphomas. Colorectal Dis 2006;8:586-91.
4. American Cancer Society Cancer Facts and Figures 2010. Atlanta: American Cancer Society; 2010.
5. Fan CW, Changchien CR, Wang JY, et al. Primary colorectal lymphoma. Dis Colon Rectum 2000;43:1277-82.
6. Avilés A, Neri N, Huerta-Guzmán J. Large bowel lymphoma: an analysis of prognostic factors and therapy in 53 patients. J Surg Oncol 2002;80:111-5.
7. Morrison VA. Evolution of R-CHOP therapy for older patients with diffuse large B-cell lymphoma. Expert Rev Anticancer Ther 2008;8:1651-8.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum

İBS Farkındalık Ayı

İBS Farkındalık Ayı