Agustos 2016

Agustos 2016 / (24 - 2)

Kolanjiyokarsinom ile karışan rekürren piyojenik kolanjit

Sayfa Numaraları
53-54
Yazarlar
Mesut AYDIN1, Burak SUVAK1, Ahmet Cumhur DÜLGER1, Abdussamet BATUR2, Dilek ERSİL SOYSAL3, Mahmut ARABUL4
Kurumlar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2Radyoloji Anabilim Dalı, Van,
Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 3İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 4Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Özet
Rekürren piyojenik kolanjit, sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha sık görülen, etyolojisi tam bilinmeyen fakat düşük protein içerikli beslenme, paraziter enfestasyonlar gibi faktörlerin suçlandığı, safra yolu destrüksiyonu, striktürler, tekrarlayan taş oluşumu ve kolanjit atakları ile seyreden ve bazen maligniteler ile karışabilen bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda kolanjiyokarsinom ön tanısı ile takip edilen ve rekürren piyojenik kolanjit olduğunu tespit ettiğimiz nadir rastlanan bir olguyu sunmayı amaçladık.
Anahtar Kelimeler
Rekürren piyojenik kolanjit, kolanjiyokarsinom, ERCP
Giriş
Rekürren piyojenik kolanjit (RPK), intrahepatik ve ekstrahepatik safra yollarının sosyoekonomik düzeyi düşük, doğu toplumlarında sık görülen fakat son zamanlarda göçlerle beraber batıda da sıklığı giderek artan, tekrarlayan kolanjit atakları ile seyreden, safra yollarında taş, abse formasyonu, striktürler ve dilatasyonlarla seyreden, etyolojisinde paraziter enfeksiyonların suçlandığı destrüktif bir hastalığıdır. Singapur, Japonya ve Hong kong?da biliyer taş hastalıklarının %2- %5?i RPK ile ilişkilendirilir (1) Hastalık nadiren safra yolları maligniteleri ile karışabilir. Bu olgu sunumunda kolanjiyokarsinom olduğu düşünülen fakat takipte RPK olduğunu tespit ettiğimiz nadir rastlanan bir olgu sunumu ile RPK?yı tekrar gözden geçirmeyi amaçladık.
Olgu
Rekürren piyojenik kolanjit, tekrarlayan kolanjit atakları ile seyreden ve intrahepatik pigment taşlarının eşlik ettiği bir hastalıktır. Hastalık 1930?larda tanımlanmış ve Hong Kong Hastalığı, Oriental Kolanjit, Oryental Enfestasyonal Kolanjit gibi farklı şekillerde adlandırılmıştır. Genellikle genç orta yaşlarda daha sık görülür. Beslenme bozukluğu olan sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha sık görülür (2). Etyolojide Ascaris ve Cholonorchis sinensis gibi enfeksiyonların rol oynadığı düşünülmektedir (3,4). RPK olan hastaların safra kültürlerinde en sık E. coli, psödomanas, klebsiella, proteus türleri ve anaeroblar üremektedir (4). Pigment taşlarının incelemesinde parazit kalıntı ve yumurtalarına rastlanması paraziter enfeksiyonların rolünü desteklemektedir. Bir diğer hipotez sosyoekonomik düzeyi düşük, beslenme bozukluğu olan topluluklarda tekrarlayan portal bakteriyemilerin bu hastalığa neden olduğudur (5). Parazitik enfeksiyonların safra yollarında yapmış olduğu fibrozis striktürlere,safra stazına ve piyojenik kolanjite yol açar. Böylece bilirubin ve kalsiyumun çökmesi ile kalsiyum bilirubinat taşları oluşur (6). Klinikte hastalar tekrarlayan ataklar halinde ateş, sarılık, titreme (Charcot triadı) gibi kolanjit semptomları ile başvururlar. Ataklar arasındaki süre haftalar, aylar, bazen yıllar olabilir. Hastalık tedavisinde amaç varsa akut atağı tedavi etmek, tekrarlayan atakları önlemektir. Akut tedavide sıvı desteği ve antibiyotik uygulanır. Medikal tedaviye yanıt alınamayan olgularda girişimsel tedavi yöntemleri (sfinkterotomi, stent, nazobiliyer drenaj) uygulanabilir. Tekrar eden atakları önlemek için ERCP ile taş-debris temizliği, striktürler için dilatasyon ve stent uygulamaları yapılabilir. Cerrahi olarak uygun olgularda sol lobektomi veya segmentektomi ameliyatları yapılabili
Tartışma
Rekürren piyojenik kolanjit, tekrarlayan kolanjit atakları ile seyreden ve intrahepatik pigment taşlarının eşlik ettiği bir hastalıktır. Hastalık 1930?larda tanımlanmış ve Hong Kong Hastalığı, Oriental Kolanjit, Oryental Enfestasyonal Kolanjit gibi farklı şekillerde adlandırılmıştır. Genellikle genç orta yaşlarda daha sık görülür. Beslenme bozukluğu olan sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda daha sık görülür (2). Etyolojide Ascaris ve Cholonorchis sinensis gibi enfeksiyonların rol oynadığı düşünülmektedir (3,4). RPK olan hastaların safra kültürlerinde en sık E. coli, psödomanas, klebsiella, proteus türleri ve anaeroblar üremektedir (4). Pigment taşlarının incelemesinde parazit kalıntı ve yumurtalarına rastlanması paraziter enfeksiyonların rolünü desteklemektedir. Bir diğer hipotez sosyoekonomik düzeyi düşük, beslenme bozukluğu olan topluluklarda tekrarlayan portal bakteriyemilerin bu hastalığa neden olduğudur (5). Parazitik enfeksiyonların safra yollarında yapmış olduğu fibrozis striktürlere,safra stazına ve piyojenik kolanjite yol açar. Böylece bilirubin ve kalsiyumun çökmesi ile kalsiyum bilirubinat taşları oluşur (6). Klinikte hastalar tekrarlayan ataklar halinde ateş, sarılık, titreme (Charcot triadı) gibi kolanjit semptomları ile başvururlar. Ataklar arasındaki süre haftalar, aylar, bazen yıllar olabilir. Hastalık tedavisinde amaç varsa akut atağı tedavi etmek, tekrarlayan atakları önlemektir. Akut tedavide sıvı desteği ve antibiyotik uygulanır. Medikal tedaviye yanıt alınamayan olgularda girişimsel tedavi yöntemleri (sfinkterotomi, stent, nazobiliyer drenaj) uygulanabilir. Tekrar eden atakları önlemek için ERCP ile taş-debris temizliği, striktürler için dilatasyon ve stent uygulamaları yapılabilir. Cerrahi olarak uygun olgularda sol lobektomi veya segmentektomi ameliyatları yapılabili
Kaynaklar
1. Lo C, Fan S, Wong J. The changing epidemiology of recurrent pyogenic cholangitis. Hong Kong Med J 1997;3:302-4.
2. Wen CC, Lee HC. Intrahepatic stones: a clinical study. Ann Surg 1972;175:166-7.
3. Lam SK, Wong KP, Chan PK, et al. Recurrent pyogenic cholangitis: a study by endoscopic retrograde cholangiography. Gastroenterology 1978;74:1196-203.
4. Seel DJ, Park YK. Oriental infestational cholangitis. Am J Surg 1983;146:366-70.
5. Lim JH. Oriental cholangiohepatitis:pathologic, clinical an radyologic features. AJR Am J Roentgenol1991;157:1-8.
6. Khuroo MS, Zargar SA, Biliary ascariasis. A common cause of biliary and pancreatic disease in an endemic area. Gastroenterology 1985;88:418- 23.
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum

Geçmiş Olsun Türkiye

Deprem