Nisan 2020

  • Ana Sayfa
  • Sayılar
  • Nisan 2020
  • Ülseratif kolit hastalarında nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı, klinik ve endoskopik aktivite indeksleri ile ilişkili midir?

Nisan 2020 / (28 - 1)

Ülseratif kolit hastalarında nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı, klinik ve endoskopik aktivite indeksleri ile ilişkili midir?

Sayfa Numaraları
5-11
Yazarlar
Serkan YALAKİ1, Mehmet Suat YALÇIN2, Hüseyin PULAT3, Aysu İLHAN4
Kurumlar
Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Gastroenteroloji Kliniği, 3Genel Cerrahi Kliniği, 4Çocuk Hastalıkları Kliniği, Mersin, İçel
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gastroenteroloji Kliniği, Aksaray
Özet
Giriş ve Amaç: Ülseratif kolitin hastalık aktivitesine ve ciddiyetine göresınıflandırılması klinik uygulamada önemlidir, çünkü hastanın yönetiminibelirler. Bu çalışmada, nötrofil lenfosit oranları ve platelet lenfosit oranları-nın, ülseratif kolit hastalarında klinik aktivite indeksinin yanı sıra mukozalhastalığa göre hastalık şiddetini belirleyen endoskopik aktivite indeksleri ileolan ilişkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma tek merkezli, vaka kontrollü bir çalışma olarak planlandı. Yeni tanıalmış 99 ülseratif kolit’li hastadan klinik aktivite indekslerine ve endoskopikaktivite indekslerine göre aktif hastalık ve remisyon grupları oluşturuldu.Kontrol grubu 56 sağlıklı bireyden oluşturuldu. Bulgular: Klinik aktiviteindekslerine göre gruplar arasında nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfositoranı istatistiksel olarak farklı saptandı (p <0.01). Nötrofil lenfosit oranı veplatelet lenfosit oranı için kesme değerleri sırasıyla 2.10 (%90 sensitivite,%45 spesifite) ve 152.13 (%70 sensitivite, %33 spesifite) olarak saptandı.Endoskopik aktivite indekslerine göre gruplar arasında nötrofil lenfosit oranıve platelet lenfosit oranı istatistiksel olarak farklı saptandı (p <0.01). Nötrofillenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı için kesme değerleri sırasıyla 2.09(%97 sensitivite, %39 spesifite) ve 151.72 (%73 sensitivite, %31 spesifite)olarak saptandı. Sonuç: Çalışmamız; aktif ülseratif kolit hastalarında nötrofillenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı seviyelerinin anlamlı şekilde arttığınıve bunun klinik, endoskopik ve laboratuvar endeksleri ile korele olduğunugöstermiştir. Bu inflamatuvar belirteçler tek başına ya da birlikte hastalıkaktivitesini tahmin edebilir
Anahtar Kelimeler
Ülseratif kolit, nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı, endoskopik aktivite indeksi, klinik aktivite indeksi
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum