Nisan 2020

Nisan 2020 / (28 - 1)

Türkiyenin doğusunda II. basamak bir devlet hastanesinin perkütan endoskopik gastrostomi deneyimi

Sayfa Numaraları
18-21
Yazarlar
Rıfat PEKSÖZ1, Serkan BORAZAN2
Kurumlar
Muş Devlet Hastanesi, 1Genel Cerrahi Bölümü, 2Gastroenteroloji Bölümü, Muş
Özet
Giriş ve Amaç: Uzun süre beslenecek hastalarda enteral yol parenteral yolagöre daha avantajlıdır. Perkütan endoskopik gastrostomi diğer gastrostomiyöntemlerine göre daha avantajlı bir enteral beslenme çeşididir. Bu çalışmadaTürkiye’nin doğu kesiminde II. basamak bir devlet hastanesinde perkütanendoskopik gastrostomi takılan hastaları literatür verileri eşliğinde tartışmayıamaçladık. Gereç ve Yöntem: Muş Devlet Hastanesi endoskopi ünitesindeOcak 2017–Aralık 2019 tarihleri arasında perkütan endoskopik gastrostomitüpü takılmış 30 hastaya ait veriler retrospektif olarak incelendi. Bulgular:Çalışmaya yaşları 18 ile 95 arasında olan 30 hasta alındı ve hastaların yaşortalaması 68 yıl idi. Hastalar azalan sırasıyla anestezi yoğun bakım, nörolojiservisi, palyatif bakım birimi, genel yoğun bakım, dahiliye servisi, göğüs hastalıkları biriminden perkütan endoskopik gastrostomi işlemi için konsülteedildi. Perkütan endoskopik gastrostomi takılan hastaların endikasyonlarıazalan sırasıyla; serebrovasküler olay, hipoksik iskemik ensefalopati, Alzheimer, Parkinson, demans, amiyotrofik lateral skleroz, özofagus kanseri,subakut sklerozan panensefalit, aspirasyon pnömonisi, miyokard enfarktü-sü, beyin cerrahi ameliyatı sonrası, elektrik çarpması sonucu oral alamayan(quadriplejik) hastalar idi. Hastalarımızda işlem sonrası majör komplikasyongözlenmedi. Minör komplikasyon oranı 7/30 (%23) idi. Sonuç: Perkütanendoskopik gastrostomi uzun dönem beslenme gereksinimi olan hastalariçin enteral beslenmenin en güvenilir yoludur. Perkütan endoskopik gastrostomi işlemi II. basamak hastanelerde de kolaylıkla ve güvenle yapılabilir
Anahtar Kelimeler
Enteral beslenme, perkütan endoskopik gastrostomi, endikasyon, komplikasyon
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum