Nisan 2010

Nisan 2010 / (18 - 1)

Primer anorektal lenfoma, CMV kolit olgusu

Sayfa Numaraları
12-14
Yazarlar
Serkan ÖCAL, A. Emre YILDIRIM, Reskan ALTUN, Enver AKBAŞ, Murat KORKMAZ, Haldun SELÇUK, Uğur YILMAZ
Kurumlar
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Primer anorektal lenfoma gastrointestinal lenfomaların nadir bir tutulum yeridir. Klinik olarak diğer anorektal karsinomlardan kolay ayırt edilemezler. Burada kemoterapiye çok iyi yanıt veren fakat tedavi sırasında tümör yerinde sitomegalo virüs koliti gelişen, anaplastik büyük hücreli Hodgkin dışı lenfomalı bir olguyu sunduk.
Anahtar Kelimeler
Anorektal lenfoma, CMV kolit
Giriş
Primer gastrointestinal sistem (GİS) lenfomaları tüm Hodgkin dışı lenfoma tiplerinin %9?unu (%4-20) oluşturur. Hodgkin dışı lenfomaların toplumda %2 sıklıkta olduğu düşünülürse genel popülasyonda nadiren görülür (1). Primer GİS lenfomaları başlangıç bölgeleri olarak mide %75, ince barsak %9, ileoçekal bölge %7, rektum %2, kolon %1 ve GİS?te aynı anda farklı bölgelerin tutulumu %6 sıklıkta görülür (2). Biz bu yazı da, nadir olarak görülen anorektal tutulumlu anaplastik büyük hücreli lenfomalı bir hastamızı ve eşlik eden CMV koliti tablosunu sunduk.
Olgu
Anorektal malignitelerin büyük bir kısmını adenokarsinom ve yassı hücreli karsinom oluşturur. Anorektal bölgeden primer olarak kaynaklanan lenfomalar geniş bir popülasyonda son derece nadir olarak görülmektedir ve anorektal bölgenin tüm malign lezyonlarının sadece %0,1-1,3?ünü oluşturur. Bu muhtemelen anorektal bölgenin lenfoid dokusunun olmamasından kaynaklanmaktadır (1). Primer anaplastik büyük hücreli lenfomalar; tüm lenfomaların %2-8?ini oluşturur (1-3). Çoğu T hücre antijenlerini eksprese eder. Nadir görülmesine rağ- men, AIDS hastalarında daha sık görülmektedir. Olgumuzda bir kazanılmış immün yetmezlik durumu saptanmamıştır (4). Tümörün görüntüsü sadece barsak duvar kalınlaşması veya annüler tarzda tutulum olabilir. Kolon lenfomalarının büyük çoğunluğu tek bir lezyon olarak görülmektedir. B hücreli lenfomalar yaşlı hastalarda T hücreli lenfomalardan daha fazla görülmektedir. Bizim olgumuzda anorektal bölgede lümeni tamamen saran ülsere lezyon saptanmıştır.

Kolon lenfomalarının kliniği değişken olup; karın ağrısı, bulantı, kusma, kilo kaybı, karında kitle, barsak alışkanlığında değişiklik, hematokezya, obstrüksiyon, intusussepsiyon ve intestinal perforasyona bağlı akut peritonit bunlardandır (5).

Tanı kolonoskopi sırasında veya abdominal ultrasonografi yardımı ile submukozal biyopsi yapılarak konur. Bizim olgumuzda submukozal tutulum mukozaya doğru infiltre ettiği için kolonoskopik incelemede saptanmıştır. Tüm abdominal ve toraks bölgesinin bigisayarlı tomografi ile taranması gerekir. Bizim olgumuzda primer olarak anorektal bölge tutulumu ile seyretmiştir.

Sistemik kemoterapi, cerrahi rezeksiyon ve radyoterapiyi içeren kombine tedavi yaklaşımları bulunmaktadır. Bu olguda üç kür CHOP kemoterapi sonrasında tümör infiltrasyon bölgesinde CMV gelişmesi ve tedaviye çok iyi yanıt alınmasıyla da ilginç olmuştur. Sınırlı evresi hastalığı olanlarda agresif kemoterapi ile tedavi edildiğinde uzun dönem sağ kalım daha başarılı olabilir (5). Takibinin 6. ayında olan hastamız remisyonda seyretmektedir.
Tartışma
Anorektal malignitelerin büyük bir kısmını adenokarsinom ve yassı hücreli karsinom oluşturur. Anorektal bölgeden primer olarak kaynaklanan lenfomalar geniş bir popülasyonda son derece nadir olarak görülmektedir ve anorektal bölgenin tüm malign lezyonlarının sadece %0,1-1,3?ünü oluşturur. Bu muhtemelen anorektal bölgenin lenfoid dokusunun olmamasından kaynaklanmaktadır (1). Primer anaplastik büyük hücreli lenfomalar; tüm lenfomaların %2-8?ini oluşturur (1-3). Çoğu T hücre antijenlerini eksprese eder. Nadir görülmesine rağ- men, AIDS hastalarında daha sık görülmektedir. Olgumuzda bir kazanılmış immün yetmezlik durumu saptanmamıştır (4). Tümörün görüntüsü sadece barsak duvar kalınlaşması veya annüler tarzda tutulum olabilir. Kolon lenfomalarının büyük çoğunluğu tek bir lezyon olarak görülmektedir. B hücreli lenfomalar yaşlı hastalarda T hücreli lenfomalardan daha fazla görülmektedir. Bizim olgumuzda anorektal bölgede lümeni tamamen saran ülsere lezyon saptanmıştır.

Kolon lenfomalarının kliniği değişken olup; karın ağrısı, bulantı, kusma, kilo kaybı, karında kitle, barsak alışkanlığında değişiklik, hematokezya, obstrüksiyon, intusussepsiyon ve intestinal perforasyona bağlı akut peritonit bunlardandır (5).

Tanı kolonoskopi sırasında veya abdominal ultrasonografi yardımı ile submukozal biyopsi yapılarak konur. Bizim olgumuzda submukozal tutulum mukozaya doğru infiltre ettiği için kolonoskopik incelemede saptanmıştır. Tüm abdominal ve toraks bölgesinin bigisayarlı tomografi ile taranması gerekir. Bizim olgumuzda primer olarak anorektal bölge tutulumu ile seyretmiştir.

Sistemik kemoterapi, cerrahi rezeksiyon ve radyoterapiyi içeren kombine tedavi yaklaşımları bulunmaktadır. Bu olguda üç kür CHOP kemoterapi sonrasında tümör infiltrasyon bölgesinde CMV gelişmesi ve tedaviye çok iyi yanıt alınmasıyla da ilginç olmuştur. Sınırlı evresi hastalığı olanlarda agresif kemoterapi ile tedavi edildiğinde uzun dönem sağ kalım daha başarılı olabilir (5). Takibinin 6. ayında olan hastamız remisyonda seyretmektedir.
Kaynaklar
1. Ioachim HL, Antonescu C, Giancotti F, et al. EBV-associated anorectal lymphomas in patients with acquired immune deficiency syndrome. Am J Surg Pathol 1997;21:997-1006.

2. Otter R, Bieger R, Kouin PM, et al. Primary gastrointestinal non-Hodgkin?s lymphoma in a population-based registry. Br J Cancer 1989;60: 745-50.

3. Marin Garcia D, Cardenas Lafuente F, Utrilla Ayala MD, et al. Primary diffuz large B-cell lymphoma of the rectum simulating a rectal adenocarcinoma. Gastroenterologia y Hepatologia 2010;33:92-8.

4. Place RJ, Hubar PJ, Simmang CL. Anorectal lymphoma and AIDS: an outcome analysis. J Surg Oncol 2000;73:1-4.

5. Bairey O, Ruchlemer R, Shpilberg O. Non-Hodgkin's lymphomas of the colon. Isr Med Assoc J 2006;8:832-5
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum

Geçmiş Olsun Türkiye

Deprem