Makaleler

Cilt2009 | Sayı2

Ağustos 2009

Sayı Sayfa No Makale Başlığı
1 61-64 Dieulafoy lezyonu olgularımızın endoskopik bulguları ve endoskopik tedavi sonuçlarıMustafa YAKUT1, Gülnihan KIRBAŞ2, Arzu YUSİFOVA1, Mehmet BEKTAŞ1, Kubilay ÇINAR1, Ali ÖZDEN1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
2 65-68 Kolon poliplerinin tanısında kromo-magnifiye endoskopinin yeriMehmet İBİŞ1, Mehmet ARHAN1, Bülent ÖDEMİŞ1, İbrahim Koral ÖNAL1, Yusuf YEŞİL1, Erkan PARLAK1, Meral AKDOĞAN1, Dilek OĞUZ1, Bahattin ÇİÇEK1, Ziflan SAKAOĞULLARI2, Nurgül ŞAŞMAZ1Türkiye Yüksek İhtsas Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, Patoloji Bölümü2, Ankara
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
3 69-71 Türk insanı kolonoskopi işlemine nasıl bakıyor? Kolonoskopi hazırlık rejimine uyumu etkileyen faktörlerin irdelenmesi: Klinik prospektif çalışmaMustafa YAKUT1, Emine UYSAL2, Gülsevim BEŞİK2, Yeliz ÖZKAN2, Gülnihan KIRBAŞ3, Ali ÖZDEN1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi Ünitesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
4 72-73 Anjiyodisplaziye bağlı akut alt GİS kanama ve argon plazma koagülasyon uygulanmasıMurat AKYILDIZ, Şencan ACAR, Şule POTUROĞLU, Sadrettin EREZ, Zeynep KARAALİ, Mehmet Burak AKTUĞLU, Mehmet KENDİRHaseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Dahiliye Kliniği, İstanbul
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
5 74-75 Splenektominin nadir bir komplikasyonu: Gastroperitoneakutanöz fistülBerna BAYRAKÇI1, Nevin ORUÇ1, Fatih TEKİN1, Nevra ELMAS2, A. Ömer ÖZÜTEMİZ1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı2, İzmir
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
6 76-77 Aortoözofageal fistül: Olgu sunumuMurat AKYILDIZ1, Şencan ACAR1, Tuğcan ALP1, Suat ERUS2, Alper TOKER3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Dahiliye Kliniği1, İstanbul
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı2, İstanbul
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
7 78-81 Gastroduodenal tutulumu olan, infliksimab tedavisi ile anaflaktik reaksiyon gelişen kronik fistülizan Crohn hastalığı olgusuMustafa YAKUT1, Gülnihan KIRBAŞ2, Hakan BOZKAYA1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı1, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı2, Ankara
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
8 82-83 Pankreatik pseudokistin mideye spontan drenajının endosonografik değerlendirme esnasında saptanmasıErkin ÖZTAŞ, Yasemin Özderin ÖZİN, Diğdem ÖZER ETİK, Dilek OĞUZ, Erkan PARLAK, Nurgül ŞAŞMAZYüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Türkiye
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
9 Endoskopik ultrasonografinin geleceği: Girişimsel ve tedavi edici endoskopik ultrasonografiTan ATTİLAV.K.V. Amerikan Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bölümü, İstanbul
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
10 94-98 Biliyer etyolojili akut pankreatitte ERCP ne zaman yapılmalı?Murat KORKMAZ1, Hakan ÜNAL2, Haldun SELÇUK3, Uğur YILMAZ3Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği1, İstanbul
Diyarbakır Askeri Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği2, Diyarbakır
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği3, Ankara
Sayı Sayfa No Makale Başlığı
11 99-104 Multidedektör BT kolonografi ve sanal kolonoskopiKemal ARDA, Nazan ÇİLEDAĞAnkara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
Tübitak Ulakbim Crossreff Doi
Web Tasarım : Turna Tasarım ®
Web Tasarım
: Turna Tasarım ®
X
Üye Girişi
Şifremi Unuttum Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Şifremi Gönder
Giriş Yap Üye Ol Aktivasyon Linki Gönder
X
Üye Ol
Şifremi Unuttum Giriş Yap Aktivasyon Linki Gönder
X
Aktivasyon Linki Gönder
Giriş Yap Üye Ol Şifremi Unuttum

İBS Farkındalık Ayı

İBS Farkındalık Ayı